wersja testowa serwisu

W sobotę I Witoński Profilaktyczny Rajd Pieszy. Trwają zapisy

Zapraszamy na I Witoński Profilaktyczny Rajd Pieszy

REGULAMIN I WITOŃSKIEGO PROFILKATYCZNEGO RAJDU PIESZEGO

I. Organizatorzy:
1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
w Witoni, Klub Samopomocy „Stara Szkoła".

II. Cel imprezy:
1. Promocja atrakcyjnych przyrodniczo terenów gminy Witonia.
2. Poznawanie obszaru gminy Witonia.
3. Upowszechnianie turystyki pieszej jako atrakcyjnej formy spędzania czasu.
4. Integracja miłośników aktywnego wypoczynku.

III. Nazwa imprezy:

I WITOŃSKI PROFILAKTYCZNY RAJD PIESZY

IV. Termin (wstępny): 19 czerwca 2021 r.

V. Trasa rajdu – 9 km: Witonia - Węglewice Kolonia – Nędzerzew - Witonia

Start – GOKSiR w Witoni

Meta – GOKSiR w Witoni

IV. Osoba kontaktowa:

Magdalena Kluska - tel. komórkowy: 608-385-240; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. Warunki uczestnictwa.
1. W rajdzie pieszym mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy Witoni.
2. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie pieszym jest zapoznanie się z Regulaminem imprezy rekreacyjnej, wypełnienie zgody uczestnika, oświadczenia covid-19 oraz obowiązkowe podporządkowanie się decyzjom Organizatora.
3. Zapisanie się na listę uczestników imprezy rekreacyjnej jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zobowiązaniem się do jego przestrzegania.
4. W imprezie rekreacyjnej mogą brać udział osoby nie posiadające przeciwwskazań lekarza na udział  w zajęciach rekreacyjnych.
5. Osoby do 18 roku życia mogą brać udział w imprezie rekreacyjnej wyłącznie pod warunkiem udzielenia pisemnej zgody i podpisania oświadczenia dotyczącego covid-19 (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
6. Uczestnicy rajdu pieszego zobowiązani są do:

  • stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez Przewodnika;
  • posiadania dokumentu tożsamości w przypadku osób dorosłych;

7. Przy przekraczaniu jezdni służby Organizatora zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
8. Polecenia służb Organizatora są dla wszystkich uczestników wiążące. Nie dostosowanie się uczestnika do poleceń powoduje natychmiastowe wykluczenie uczestnika z imprezy rekreacyjnej.
9. Poruszamy się po prawej stronie jezdni, zwartą grupą.
10. Dopuszcza się korzystanie z drogi w przypadku braku pobocza na zasadach określonych w kodeksie drogowym.
11. Tempo marszu nadaje Przewodnik Rajdu.
12. Czas i miejsce odpoczynków oraz posiłków wyznacza Przewodnik Rajdu.
13. Organizator zapewnia uczestnikom imprezy rekreacyjnej ubezpieczenie NNW.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu imprezy rekreacyjnej wynikającej z uwarunkowań pogodowych.
15. W przypadkach szczególnych Organizator ma prawo do wycofania uczestnika z dalszego marszu w sytuacji, gdy nie jest on fizycznie zdolny, aby go kontynuować.
16. Wszelkie niedyspozycje zdrowotne i skaleczenia bezzwłocznie należy zgłaszać Organizatorowi.
17. Wszyscy przestrzegamy przepisów bezpieczeństwa i zachowujemy ostrożność w miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo.
18. Nie zbaczamy z wyznaczonego szlaku.
19. Organizator zapewnia sobie prawo zmiany trasy rajdu.

VI. Program
9.45 - zbiórka – plac przy GOKSiR w Witoni
ok. 10.00 - start
ok. 11.30 – odpoczynek w parku w Nędzerzewie, grill, konkurs profilaktyczny
ok. 12.30 – powrót do Witoni
ok. 14.00 - podsumowanie imprezy rekreacyjnej i wręczenie nagród, zakończenie

VII. Zapisy

Wszyscy chętni mogą zgłosić swój udział poprzez wypełnienie pisemnej zgody uczestnika imprezy rekreacyjnej osobiście w GOKSiR (ul. Szkolna 4 b) telefonicznie nr 608 385 240 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do 16 czerwca 2021 r.

UWAGA!!! LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 30 OSÓB! O UDZIALE W IMPREZIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

VIII. Świadczenia organizatora:
- opieka przewodnicka na trasie Rajdu,
- posiłek regeneracyjny (kiełbaska z grilla, woda),
- możliwość zdobycia nagród,
- ubezpieczenie NNW.

IX. Uwagi końcowe
- Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.
- Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pokonywania trasy w czasie Rajdu.
- Wszyscy uczestnicy biorący udział w rajdzie pieszym wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu wydarzenia, zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatorów.

Nazwa pliku: ZGODA-DOROLI
Rozmiar pliku: 19 kb
Pobierz plik