wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

urzad-miejski-w-leczycy

Urząd Miejski w Łęczycy informuje, że zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. można składać bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Łęczycy poprzez umieszczenie korespondencji w skrzynce podawczej znajdującej się przy głównym wejściu do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy (skrzynka na korespondencję) oraz do skrzynki podawczej znajdującej się w holu budynku Ratusza Miejskiego w Łęczycy do dnia 16 czerwca 2020 r.

W przypadku wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 26 czerwca 2020 r.

Druki zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego znajdują się przy wejściu głównym Urzędu Miejskiego w Łęczycy, w holu budynku Ratusza Miejskiego w Łęczycy a także w wersji do pobrania na stronie Urzędu www.leczyca.info.pl

Ważne!
Należy mieć na uwadze, że zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzenia ponownego głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Dodatkowe informacje o zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego można uzyskać pod numerem telefonu 24 721 03-41, 24 721-03-21.

Poniżej do pobrania znajduje się karta zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

źródło: UM Łęczyca