wersja testowa serwisu

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

* Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej, w każdej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych,konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych;

* Osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową  działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

* Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;

* Informacje o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;

* Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu;

* Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

* Przez  internet: na stronie www.np.ms.gov.pl 

* Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego

Bezpłatna pomoc skierowana jest do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-darmowej-pomocy-prawnej