Kandydatka na burmistrza Piątku – Anna Matusiak, przedstawia swój pomysł na Gminę Piątek. Jaka jest idea i co ciekawego do przekazania ma mieszkańcom?

Anna_Matusiak_news
Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

„MIASTO jest naszym wspólnym przedsięwzięciem, miejscem, w którym możemy pracować dla wspólnego dobra, tworząc razem coś, czego po prostu nie jesteśmy w stanie zbudować w pojedynkę" -Charles Montgomery - tak zaczyna Anna Matusiak swoją relację na temat tego, co ma do zaproponowania Gminie Piątek. A jest tego sporo i większość z propozycji, powinna znaleźć uznanie wśród wyborców. 

Szanowni Państwo,

Z Piątkiem związana jestem od urodzenia, tu się wychowałam i uczęszczałam do szkoły podstawowej. To w tej gminie spędzam większość swojego dnia. Mam tutaj wielu znajomych, przyjaciół oraz życzliwych mi ludzi. W latach 2010-2020, mieszkańcy: Bielic, Bronikowa, Łęki i Orenic obdarzali mnie zaufaniem, powierzając mandat radnej z tego okręgu. Do końca 2021 roku, przez blisko dwa lata pełniłam funkcję zastępcy wójta w Gminie Świnice Warckie. Dzięki tej decyzji i pracując na rzecz samorządu gminnego zdobyłam niezbędne doświadczenie. Często jest to praca w gąszczu administracyjnych przepisów i procedur. Jestem samorządowcem z wykształcenia i doświadczenia, a do wykonywanej pracy podchodzę z pasją i oddaniem. Wierzę, że posiadane przeze mnie kwalifikacje wykorzystam dla rozwoju Naszej Gminy.

Piątek zasługuje na zmianę podejścia do wyzwań współczesnego świata oraz na realną gotowość do budowania nowego jutra. Zbyt długo musieliśmy patrzeć na zastój. Odwróćmy wspólnie zły trend i skierujmy Naszą Gminę na drogę rozwoju.

Rozumiem lokalne potrzeby, jestem przekonana, że za pomocą świeżych pomysłów, strategicznego planowania i efektywnego pozyskiwania środków zewnętrznych możemy ZDECYDOWANIE poprawić jakość życia w Mieście i Gminie Piątek.

Razem z moją drużyną chcemy kontynuować to, co dobre oraz wprowadzać nowe rozwiązania, które posłużą rozwojowi.

Kluczowym elementem rozwoju Miasta i Gminy jest pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Te środki są ISTOTNYM wsparciem, które przyczyni się do realizacji wielu dużych, ale i małych projektów – od modernizacji infrastruktury poprzez wsparcie lokalnej przedsiębiorczości, aż po inwestycje w edukację, sport izdrowie. Każda dostępna przysłowiowa złotówka pozyskana z funduszy POMOŻE w rozwoju gminy.

7 zadań na 7 kwietnia

1) Wizytówka Piątku

 • Chciałabym, by przyciągała i zatrzymywała na dłużej, ale też zachęcała do powrotów. Dlatego niezbędna jest rewitalizacja przestrzeni miejskiej Piątku dla zwiększenia atrakcyjności. Nowa wizualizacja pomnika, fontanna, nasadzenia traw i krzewów (skwer, dawny postój TAXI).
 • Zadbanie o większą dostępność miejsc parkingowych.
 • Park miejski jako miejsce spacerów, wypoczynku czy rekreacji. Małymi grantami można sprawić, że zmieni się oblicze parku, który ma ogromny potencjał, chociażby przez posadowienie tężni, zainstalowanie latarni parkowych, czy też naprawę i uzupełnienie ławek, ustawienie koszy, wykonanie nasadzeń.
 • Targowisko miejskie - zmodernizujemy przestrzeń handlową i socjalną dla sprzedających i kupujących. Odnowienie to nie tylko poprawa warunków dla handlowców, ale także stworzenie atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca dla mieszkańców. Możliwość sprzedaży produktów lokalnych przez rolników.


2) Turystyka

 • Nasza gmina posiada potencjał turystyczny, który chciałabym wykorzystać promując, Piątek jako atrakcyjne miejsce zarówno dla odwiedzających, jak i osób szukających swojego miejsca na ziemi. Chciałabym wypromować gminę poprzez stworzenie programu turystyki weekendowej jako potencjału naszego regionu.
 • Istnieje potrzeba budowy nowych ścieżek pieszo-rowerowych i odtworzenie istniejących szlaków z poszerzeniem o przystanki rowerowe na trasie.
 • Należy postawić witacze przy głównych drogach prowadzących do Piątku i postarać się o nowe wiaty przystankowe (drogi gminne, powiatowe w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Łęczycy)


3) Kultura na wyciągnięcie ręki…

 • Stworzę program naprawczy GOKu. Potrzebne będzie zaangażowanie ponad podziałami na rzecz dobra najmłodszych i najstarszych mieszkańców piątku. Zorganizujemy wydarzenia społeczno-kulturalne, zajęcia aktywizujące dzieci i dorosłych (warsztaty, ferie, wakacje, zajęcia ruchowe, szkółki językowe).
 • W tym celu widzę potrzebę zaadaptowania dostępnych budynków, jak chociażby budynku po posterunku policji na ul. łęczyckiej na miejski dom kultury z salkami do zajęć.
 • Na szczycie budynku, na ścianie widocznej od strony rynku powstanie ozdobny mural.
 • Chcę przywrócić działalność Orkiestry Dętej jako naszego lokalnego dobra, chluby i dumy. Zatrudnimy kapelmistrza do prowadzenia orkiestry.
 • Chciałabym powrócić do organizacji Dożynek Gminnych jako symbolicznego święta i szacunku dla ciężkiej pracy rolnika. To czas radości i podziękowań ludziom za trud, a Panu Bogu za plony.
 • Stworzymy przyjazne warunki jak wsparcie dotacjami gminnymi oraz zapewnienie pomocy przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych dla rozwoju OSP, KGW, Stowarzyszeń.
 • Powołamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, chciałabym w szczególny sposób zająć się polityką senioralną. Wspieranie seniorów jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, lecz także strategicznym działaniem mającym na celu zapewnienie godnego i aktywnego życia osobom starszym.


4) Zdrowie

 • Zwiększymy dostępność do usług medycznych poprzez stworzenie dogodnych warunków dla lekarzy specjalistów. Z rozmów z mieszkańcami wynika potrzeba zmiany funkcjonowania Zakładów Opieki Zdrowotnej w Piątku, tak aby mieszkańcy nie mieli problemów z dostępem do lekarzy pierwszego kontaktu a w poszukiwaniu specjalistów nie musieli przenosić się do Poradni w ościennych gminach.
 • Chcemy, aby defibrylatory AED (przywracające prawidłową akcję serca) pojawiły się w miejscach ogólnodostępnych.
 • Zadbamy o podnoszenie kwalifikacji strażaków – ratowników oraz doposażymy jednostki OSP zgodnie z aktualnymi trendami ratowniczymi.


5) Edukacja, Sport

 • ŻŁOBEK jako odpowiedź na potrzeby młodych rodzin. Rodzice małych dzieci potrzebują wsparcia by mogli podjąć aktywność zawodową, nie martwiąc się o bezpieczeństwo swoich pociech.
 • Stworzymy przestrzeń dla dzieci i młodzieży, gdzie to one będą gospodarzami, a my gośćmi, czyli powstanie skateparku/pumptracku, wodnego placu zabaw, a także ściany, gdzie bez ograniczeń będą mogły malować i pisać, oszczędzając w ten sposób chociażby altankę w parku. Na istniejących już placach zabaw WYKONANE ZOSTANĄ NASADZENIA jako możliwość odpoczynku w cieniu, zapewnimy bieżące utrzymanie placów zabaw/urządzeń dostępnych dla dzieci.
 • Zmodernizujemy stadion – miejsce, którego się nie powstydzimy. Boisko z profesjonalną murawą, piłkochwyty, trybuny, bieżnia, z której po pracy każdy może skorzystać, odpowiednie sztuczne oświetlenie, bezpieczeństwo poprzez instalację ogrodzenia jako terenu zamkniętego.
 • Wymienimy nawierzchnię na Orliku.
 • Wesprzemy działalność istniejących drużyn oraz postawimy na rozwój grup z innych dyscyplin sportowych.
 • Wprowadzimy natychmiastowe działania związane z naprawą dwóch sal gimnastycznych przy Szkole Podstawowej w Piątku, celem przywrócenia do bezpiecznego użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Stworzymy niezbędne warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w Czernikowie.
 • Utrzymamy wysoki poziom nauczania w gminnych jednostkach oświatowych (SP w Piątku, SP w Czernikowie), pamiętając o dzieciach ze specjalnymi potrzebami. Niezbędnym jest pozyskiwanie funduszy na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci, doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i szkolenia dla nauczycieli. Zapewnimy komfortowe warunki nauki w placówkach edukacyjnych.


6) Zwierzęta

 • Zorganizujemy refundację sterylizacji psów i kotów.
 • Stworzymy program adopcji zwierząt bezpańskich.


7) Współpraca

 • Podejmiemy współpracę z rodzimymi firmami, które stanowią integralną część społeczności, a wspieranie ich oznacza inwestowanie w rozwój lokalnych dziedzin i usług.
 • Przeprowadzimy rozmowy w sprawie GPZ i gazyfikacji gminy dla pozyskania kolejnych terenów inwestycyjnych by przyciągnąć nowych przedsiębiorców celem stworzenia miejsc pracy i pozyskania dochodów dla gminy.
 • Budownictwo mieszkaniowo-komunalne. Zadbamy o poprawę warunków socjalnobytowych w istniejących budynkach gminnych. Pozyskamy środki na budowę nowych mieszkań dla rodzin naszej gminy.
 • Infrastruktura drogowa – budowa nowych nawierzchni i bieżąca konserwacja istniejących, niezbędne jest też utrzymanie dróg dojazdowych do pól.
 • Widzę potrzebę usprawnienia współpracy na szczeblu powiatowym dla skuteczniejszej realizacji projektów drogowych.
 • Uruchomimy programy dla mieszkańców w zakresie dofinansowania wymiany źródeł ciepła, budowy instalacji fotowoltaicznych. Kontynuacja programów: usuwania azbestu i odbioru folii rolniczej, zwiększenie dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.
 • Podejmiemy działania i rozmowy z mieszkańcami, prowadzące do przywrócenia członkostwa sołectw w Gminnej Spółce Wodnej. We współpracy ze Spółką Wodną zadbamy o bieżące prace związane z utrzymaniem, eksploatacją urządzeń melioracji wodnych tj. czyszczeniem i utrzymaniem rowów, drenaży.

Dziękuję ks. Stanisławowi Poniatowskiemu, że zaufał Beacie Gawryszczak i mnie, kiedy zwróciłyśmy się z ofertą pomocy w ubieganiu się o dotację na remont dzwonnicy i kapitalny remont kościoła cmentarnego. Nasze zabytki ulegały degradacji i nie mogłyśmy pozostać temu obojętne. Łączna kwota pozyskanych środków w trzech konkursach wyniosła 214 000 złotych, pozostała kwota to wkład własny parafii. Współpraca popłaca, a my wszyscy możemy cieszyć się widokiem wyremontowanych zabytków.