wersja testowa serwisu

Klasa mundurowa w ZSP w Warcie pod patronatem 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia

d88e7b8947a23be4d1c7e758a95efa8c
fot. Starostwo Powiatowe w Sieradzu

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie powstała licealna Certyfikowana Wojskowa Klasa Mundurowa. Patronat nad nią objęła 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, co oznacza, że uczniowie w mundurach zajęcia praktyczne będą odbywać w koszarach przy ul. Wojska Polskiego w Sieradzu.

Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe to projekt Ministerstwa Obrony Narodowej, realizowany w oparciu o jednolity, kompleksowy program kształcenia. Zasady funkcjonowania CWKM określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 21 maja 2020 roku w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. W klasach zakwalifikowanych do projektu realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ich część teoretyczną realizuje szkoła, a praktyczną patronacka jednostka wojskowa.

We wtorek 15 września dyrektor ZSP w Warcie Dominik Strumiński i dowódca 15 SBWD płk Wojciech Daniłowski podpisali porozumienie w sprawie organizacji i przebiegu szkolenia w warckim oddziale przygotowania wojskowego. Strony zobowiązują się w nim do „realizacji w pełnym wymiarze programu szkolenia odpowiadającemu programowi kształcenia, realizowanemu w ramach służby przygotowawczej i rozpoczęcia szkolenia absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie na podstawie programu szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej dla absolwentów kształcenia według programu szkolenia opracowanego dla Oddziałów Przygotowania Wojskowego".

ZSP w Warcie jest szkołą prowadzoną przez samorząd Powiatu Sieradzkiego, dlatego w uroczystym podpisaniu porozumienia wzięli udział przedstawiciele Zarządu Powiatu: jego wiceprzewodnicząca i zarazem wicestarosta sieradzki Kazimiera Gotkowicz oraz członek Zarządu – Tomasz Baliński.

Nowy oddział cieszy się wśród młodzieży dużą popularnością. Absolwenci tej klasy będę mieli łatwiejszą drogę startu do późniejszej zawodowej służby wojskowej. Dzięki wiedzy i umiejętnościom zdobytym w szkole i jednostce wojskowej, będą dodatkowo punktowani przez komisje rekrutacyjne wyższych szkół wojskowych.

źródło: Starostwo Powiatowe w Sieradzu