Kolejna edycja Rządowego Programu "Klub" zainaugurowana. Można już składać wnioski

277768536_1668352523509650_6796462692089778783_n
fot. LZS

W minionym tygodniu oficjalnie zainaugurowano start elektronicznego generatora wniosków tegorocznej edycji Rządowego Programu „Klub". 

Celami Programu są: upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, „wyrównywanie szans"; wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych, w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży; inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży; stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania przez samorządy lokalne potencjału infrastrukturalnego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), a skierowany do klubów sportowych, w tym uczniowskich klubów sportowych (UKS) działających w formie stowarzyszenia, realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Operatorem krajowym Rządowego Programu "Klub", wyłonionym w formule konkursowej, zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Budżet na tegoroczną realizację programu jest najwyższy w historii i wynosi 66,5 mln zł. Wysokość dofinansowania w ramach programu dla poszczególnych klubów wynosi rocznie 10 tysięcy złotych dla klubów jednosekcyjnych oraz 15 tysięcy złotych dla klubów wielosekcyjnych. Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Nabór wniosków trwa do 6 czerwca. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.