wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • Restauracja

Kolejne laptopy zostaną przekazane szkołom z Łęczycy

DSC_0642--kopia

Miasto Łęczyca po raz drugi otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu do zdalnej nauki. W ramach drugiego konkursu grantowego „Zdalna Szkoła +" zorganizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa Miasto Łęczyca zakupiło 26 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami.

Burmistrz Miasta Łęczyca Paweł Kulesza przekaże sprzęt do szkół z terenu miasta, a następnie zostanie on użyczony najbardziej potrzebującym uczniom z rodzin wielodzietnych, liczących co najmniej troje dzieci. Zapotrzebowanie na użyczenie sprzętu należy zgłaszać bezpośrednio do dyrektorów szkół.

Sprzęt zakupiony został w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1-„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach".

źródło: UM Łęczyca