wersja testowa serwisu

Kolejne samorządy z finansowym wsparciem na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Kolejne samorządy z finansowym wsparciem na inwestycje wodno-kanalizacyjne

Trwa podpisywanie umów na pomoc finansową w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa". Wczoraj (17 marca) dokumenty podpisali przedstawiciele Gmin: Grabów, Kiernozia, Nowe Ostrowy, Łęczyca oraz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Rozstrzygnięto trzeci nabór na pomoc finansową dla gmin, związków międzygminnych oraz spółek, w których udziałowcami są jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadania „Gospodarka wodno-ściekowa". Środki na ten cel pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Andrzej Górczyński podpisał umowy na dofinansowanie z przedstawicielami Gminy Łęczyca, Gminy Kiernozia, Gminy Grabów, Gminy Nowe Ostrowy oraz Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.

Samorządy i związek pieniądze otrzymały na następujące zadania:
Gmina Łęczyca - Poprawa funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Łęczyca - 303 043 zł
Gmina Kiernozia - Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Chruśle wraz z budową przyłącza i separatora tłuszczy dla szkoły podstawowej w Kiernozi oraz budowę sieci wodociągowej - 442 579 zł
Gmina Grabów - Budowa kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Krośniewicką wraz z budową pompowni i odcinka kanalizacji ciśnieniowej oraz przebudowa sieci wodociągowej (etap 2) od węzła E34 do węzła W42 w Grabowie - 713 335 zł
Gmina Nowe Ostrowy - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Ostrowy, Wołodrza o Grodno oraz sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Nowe Ostrowy (etap 1) - 2 000 000 zł
Związek Gmin Regionu Kutnowskiego - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Związku Gmin Regionu Kutnowskiego - 1 751 428 zł

Łącznie w ramach naboru złożono 91 wniosków na kwotę pomocy przekraczającą 98 milionów złotych. Obowiązujący obecnie limit środków pozwolił na przyznanie pomocy 37 wnioskodawcom, jednak Zarząd Województwa Łódzkiego podjął starania o zwiększenie środków finansowych na poddziałanie obejmujące gospodarkę wodno-ściekową. Dzięki temu już wkrótce Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyzna Samorządowi Województwa Łódzkiego kolejne środki, które umożliwią udzielenie wsparcia wszystkim uczestnikom trzeciego naboru wniosków. które uzyskają pozytywną ocenę weryfikacji merytorycznej.

Zobacz zdjęcia: