wersja testowa serwisu

Konsultacje społeczne "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Witonia na lata 2021-2036"

spotkanie-notesy-informacje-dugopisy

Szanowni Państwo!

Dokument pn.: „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Witonia na lata 2021-2036" zostanie poddany konsultacjom społecznym w terminie od dnia 25.03.2021 r. do dnia 14.04.2021 r. na okres 21 dni.

Miejsce, w którym można zapoznać się z dokumentacją:

Opiniowany dokument jest wyłożony do publicznego wglądu w Urzędzie Gminy w Witoni, ul. Stefana Starzyńskiego 6 A, 99-335 Witonia, pokój nr 7 i jest dostępny w godzinach pracy Urzędu.

Przedmiotowy dokument został podany do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Witonia - http://bip.gminawitonia.pl/,

oraz przedmiotowy dokument do pobrania w załączniku.

Możliwość składania uwag i wniosków:

Osoby zainteresowane mają możliwość zapoznania się z projektem opracowanego dokumentu oraz składania uwag i wniosków w terminie od dnia 25.03.2021 r.do dnia 14.04.2021 r.w jednej z następujących form:

  • w formie pisemnej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres: Urząd Gminy w Witoni, ul. Stefana Starzyńskiego 6 A, 99-335 Witonia / lub wrzucenie do skrzynki podawczej znajdującej się przed Urzędem Gminy- formularz jest plikiem do pobrania,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez uzupełnienie formularza zgłaszania uwag i jego przesłanie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Witoni, ul. Stefana Starzyńskiego 6 A, 99-335 Witonia, pok. nr 7. Wzór formularza do pobrania w załączniku.                                                                                                        Urząd Gminy w Witoni opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa:
  • rozpatrzy zgłoszone uwagi i wnioski,
  • dołączy do przyjętego dokumentu uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa.
Nazwa pliku: Formularz-zgaszania-uwag
Rozmiar pliku: 23 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: PZ-WITONIA---projekt-dokumentu
Rozmiar pliku: 1.8 mb
Pobierz plik