wersja testowa serwisu

"Kropla historii z Witońskiej Ziemi" - rzeźba Ignacego Kamińskiego zagościła w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia

"Kropla historii z Witońskiej Ziemi" - rzeźba Ignacego Kamińskiego zagościła w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia

„Wolna i niepodległa Polska jest niekwetionowaną wartością wspólną wszystkich mieszkańców Polski. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku i proces jej ugruntowywania są wydarzeniami, które wyzwalają w Obywatelach Polski poczucie dumy, jedności, koncentrują uwagę na dobru wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju. Wydarzenia z lat 1917-1922 w Polsce oraz proces budowy nowoczesnego państwa stały się także źródłem inspiracji dla sztuki, przyniosły nowe wzory postaw patriotyzmu – gotowości do walki o wolność Ojczyzny, ale także codziennej pracy dla niej w warunkach wolności i własnego państwa. Na tym tle wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej a zwłaszcza #wiktorię 1920 roku należy rozpatrywać jako deklarację woli, niezłomności narodu, który w obliczu perspektywy ponownej utraty niepodległości nie wahał się stanąć do walki i bronić dopiero co odzyskanej wolności."

Przytoczony fragment ze wstępu do Regulaminu Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Koalicje dla Niepodległej" - #wiktoria 1920 jak najbardziej oddaje potrzebę upowszechniania wiedzy o wydarzeniach związanych z odzyskaniem niepodległości, zwłaszcza poprzez działania w społecznościach lokalnych, które powinny wzmacniać poczucie wspólnoty, krzewić współpracę między mieszkańcami oraz służyć promocji postaw obywatelskich i prospołecznych.

Z pewnością pamięć o tym skąd się wywodzimy, gdzie są nasze korzenie przyświecała utworzeniu w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia „Kącika Tradycji Pokoleń", jako dobra wspólnego, miejsca gromadzącego pamiątki przeszłości, bezcenne dary mające wartość edukacyjną i które mogą skłonić do refleksji.                                                                                                                       

W dniu 6 lipca 2020 roku w ekspozycji pamiątek historycznych związanych z gminą Witonia, jej mieszkańcami i regionem zagościł bezcenny eksponat. Pan Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia udostępnił ze swoich prywatnych zbiorów rzeźbę wykonaną przez Ignacego Kamińskiego – postaci wielce zasłużonej dla naszej lokalnej społeczności. Przypominamy, że Ignacy Kamiński (1883-1974) to rzeźbiarz, bajarz i nestor współczesnej łęczyckiej rzeźby ludowej, człowiek wokół którego tworzono legendy i który sam był ich nieprzebraną skarbnicą. To poseł z ramienia Związku Ludowo – Narodowego, który reprezentował ziemię łęczycką na I Sejmie Ustawodawczym.

Dziękujemy Panu Wójtowi za pomoc w kształtowaniu szacunku wobec dorobku pokoleń mieszkańców ziemi witońskiej i wskazywanie potrzeby pielęgnowania tradycji oraz zwyczajów lokalnych i regionalnych. Zapraszamy i zachęcamy do dzielenia się swoimi pamiątkami z rodzinnych albumów i kolekcji w Bibliotece Publicznej Gminy Witonia, a tym samym promowania naszej Małej Ojczyzny.

                                                                                                                                                    Anna Stolarczyk