wersja testowa serwisu

Łęczyca: Ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

urzad-miejski-w-leczycy

Burmistrz Miasta Łęczyca ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2021 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi.

Szczegółowe informacje zawiera niżej zamieszczone Zarządzenie Nr 120.84.2021 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 16 czerwca 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Łęczyca w 2021 roku w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji, jako tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi

Załączniki

źródło: UM Łęczyca