wersja testowa serwisu

Łęczyca: Ostatnie dni zgłoszeń projektów do Budżetu Obywatelskiego

217083833_6030749403602605_4867324473509672893_n

Cały czas trwa nabór projektów do Budżetu Obywatelskiego. W jego ramach będzie można zrealizować szeroki zakres inwestycji w naszym mieście. Zgłoszenia przyjmowane są tylko do 23 lipca.

Idea Budżetu Obywatelskiego jest prosta – to mieszkańcy zdecydują, poprzez przedstawienie projektów i zagłosowanie na nie, co w naszym mieście zostanie zrealizowane. Zakres zadań obejmujących Budżet Obywatelski jest szeroki: od małej architektury po przedsięwzięcia związane z kulturą i rekreacją.

Tematyka może być różna, dlatego też w razie potrzeby zasięgnięcia informacji można kontaktować się z wydziałami Urzędu Miasta w poszczególnych sprawach dotyczących projektów:

  • dróg, chodników i ścieżek – Wydział Inwestycji – 24 721 03 45
  • małej architektury, terenów rekreacyjnych i zielonych, oświetlenia oraz bezpieczeństwa – Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska – 24 721 03 28
  • sportu, rekreacji, kultury i turystyki – Wydział Promocji, Kultury i Sportu – 24 721 03 43
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej – 24 721 03 20
  • zagospodarowania przestrzennego i własności gruntów – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – 24 721 03 33
  • wątpliwości formalno-prawnych – Sekretarz Miasta – 24 721 03 25

Mapa Łęczycy

Zgłaszany projekt powinien posiadać ustaloną lokalizację, która musi dotyczyć terenu będącego własnością Miasta Łęczycy. W tym celu pomocna może okazać się Mapa Łęczycy dostępna w TYM MIEJSCU. Otworzy nam się mapa Łęczycy. Jeśli chcemy mieć pewność, że ustalona lokalizacja jest własnością miasta, w warstwach po lewej stronie należy zaznaczyć opcję „Rejestr Mienia Komunalnego".

Gdy zaznaczymy tę opcję, na mapie kolorem zielonym zostaną zaznaczone tereny należące do miasta. Kliknięcie w kwadrat spowoduje rozwinięcie opcji – tam będziemy mogli zobaczyć zasób mienia komunalnego oraz działki oddane w użytkowanie wieczyste.

Czasem proces twórczy może być zawodny, dlatego przedstawiamy Kreator Pomysłów – tabelę zawierającą podpowiedzi potencjalnych zadań.