Łęczyca: W szkołach podstawowych przeprowadzono remonty

Fotoram.io2
fot. Szkoła Podstawowa nr 3 w Łęczycy

Przerwa wakacyjna to nie tylko czas wypoczynku, ale także czas, w którym w placówkach oświatowych przeprowadzane są remonty i inne prace naprawcze. Nie inaczej jest w łęczyckich szkołach podstawowych, które przerwę w roku szkolnym wykorzystują na modernizację pomieszczeń oraz przygotowanie klas do roku szkolnego, który rozpoczyna się już jutro.

Łęczyckie szkoły podstawowe w głównej mierze przygotowują swoje pracownie do realizacji programu „Laboratoria Przyszłości". W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadzono także remont oraz przystosowanie pomieszczenia na pracownię kulinarną.

W Szkole Podstawowej nr 4 czas ten poświęcono malowaniu pomieszczeń, wymianie oświetlenia oraz drzwi do czterech sal lekcyjnych. Wykonano także remonty wejść ewakuacyjnych do szkoły oraz zmodernizowano pracownię komputerową poprzez wymianę komputerów.

W Szkole Podstawowej nr 3 z kolei dwie sale lekcyjne zostały przeznaczone na zorganizowanie nowoczesnych pracowni technicznych, realizowanych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości". W wyznaczonych salach lekcyjnych wykonana została między innymi instalacja elektryczna i hydrauliczna dostosowana do potrzeb, odmalowano sale, ustawiono sprzęty, meble i pozostałe elementy wyposażenia. Odświeżono również pomieszczenia sanitarne i zaplecze kuchenne.

źródło: UM Łęczyca