wersja testowa serwisu

Łęczycki Budżet Obywatelski 2021: Już od 1 czerwca będzie można zgłaszać projekty

pieniadz4

Budżet Obywatelski nareszcie w Łęczycy. Jego idea jest prosta – to mieszkańcy zdecydują, poprzez przedstawienie projektów i zagłosowanie na nie, co w naszym mieście zostanie zrealizowane. Zakres zadań obejmujących Budżet Obywatelski jest szeroki: od małej architektury po przedsięwzięcia związane z kulturą i rekreacją.

Na realizację zadań przeznaczonych zostanie 100 tys. zł. Już 1 czerwca będzie można zgłaszać projekty. Termin naboru upływa 23 lipca.

Wymogi formalne projektu

 • Projekt musi być zgłoszony na formularzu z załącznika poniżej. Wzór formularza określa Zarządzenie 120.59.2021 z dn. 20.04.2021 r. Burmistrza Miasta Łęczyca
 • Projekt musi być zgłoszony w terminie 1 czerwca – 23 lipca
 • Projekt powinien zawierać podpis wnioskodawcy – imię i nazwisko oraz adres zamieszkania – a w przypadku kilku wnioskodawców, wymagane jest podanie danych każdego z nich
 • Pod projektem swoje podpisy popierające dany projekt powinno złożyć co najmniej 10 mieszkańców
 • Szacunkowy koszt realizacji projektu nie może przekraczać wysokości środków Budżetu Obywatelskiego

Wymogi techniczne projektu

 • Szacunkowy koszt realizacji projektu
 • Opis projektu wraz z uzasadnieniem, głównymi założeniami, lokalizacją oraz adresem (w przypadku projektów instytucjonalnych)
 • Możliwość technicznej realizacji projektu w ciągu jednego roku budżetowego

Wymogi prawne projektu

 • Projekt musi mieścić się w zadaniach własnych Miasta Łęczycy
 • Projekt musi spełniać kryterium ogólnodostępności
 • Ustalona lokalizacja musi dotyczyć terenu będącego własnością Miasta Łęczycy
 • Projekt nie jest sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego

Gdzie składać projekty?

W terminie od 1 czerwca do 23 lipca projekty, z podpisami poparcia co najmniej 10 mieszkańców należy składać:

 1. w wersji papierowej w kancelarii urzędu, albo za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca;
 2. w wersji elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego formularza wraz z ewentualnymi załącznikami) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skrzynka podawcza ePuap.

W przypadku złożenia projektu za pośrednictwem poczty za datę wpływu uważa się datę stempla pocztowego.

Formularz zgłoszania projektów ŁBO 2021
Lista poparcia projektu ŁBO 2021
Zgoda opiekuna ŁBO 2021

źródło: UM Łęczyca