wersja testowa serwisu

Łęczycki Budżet Obywatelski: Władze miasta przygotowały Kreator Pomysłów i inne informacje

546

Już 1 czerwca startuje nabór na projekty składane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W jego ramach będzie można zrealizować szeroki zakres inwestycji w naszym mieście. Czasem proces twórczy może być zawodny, dlatego władze Łęczycy przedstawiły Kreator Pomysłów – tabelę zawierającą podpowiedzi potencjalnych zadań.

Tematyka może być różna, dlatego też w razie potrzeby zasięgnięcia informacji można kontaktować się z wydziałami Urzędu Miasta w poszczególnych sprawach dotyczących projektów:

  • dróg, chodników i ścieżek – Wydział Inwestycji – 24 721 03 45
  • małej architektury, terenów rekreacyjnych i zielonych, oświetlenia oraz bezpieczeństwa – Wydział Komunalny i Ochrony Środowiska – 24 721 03 28
  • sportu, rekreacji, kultury i turystyki – Wydział Promocji, Kultury i Sportu – 24 721 03 43
  • ochrony zdrowia i pomocy społecznej – Wydział Oświaty i Pomocy Społecznej – 24 721 03 20
  • zagospodarowania przestrzennego i własności gruntów – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – 24 721 03 33
  • wątpliwości formalno-prawnych – Sekretarz Miasta – 24 721 03 25

Mapa Łęczycy

Zgłaszany projekt powinien posiadać ustaloną lokalizację, która musi dotyczyć terenu będącego własnością Miasta Łęczycy. W tym celu pomocna może okazać się Mapa Łęczycy dostępna na tej stronie. Aby otworzyć mapę wystarczy kliknąć w zakładkę.

Otworzy nam się mapa Łęczycy. Jeśli chcemy mieć pewność, że ustalona lokalizacja jest własnością miasta, w warstwach po lewej stronie należy zaznaczyć opcję „Rejestr Mienia Komunalnego".

Gdy zaznaczymy tę opcję, na mapie kolorem zielonym zostaną zaznaczone tereny należące do miasta. Kliknięcie w kwadrat spowoduje rozwinięcie opcji – tam będziemy mogli zobaczyć zasób mienia komunalnego oraz działki oddane w użytkowanie wieczyste.

źródło: UM Łęczyca