wersja testowa serwisu

Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach: Drzwi otwarte z magicznym show

IMG_7988

Dziś, o godzinie 17:00, w Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach, odbędzie się wydarzenie pod hasłem "Drzwi otwarte z magicznym show". Na spotkanie zostali zaproszeni uczniowie klas ósmych wraz z rodzicami.

Celem jest zapoznanie przyszłych uczniów klas średnich z nowym poziomem nauczania oferowanym przez krośniewickie liceum. Przypomnijmy, zmiany w szkole rozpoczęły się wraz z pojawieniem się nowej dyrektor szkoły - Agnieszki Bojanowskiej. 

Od tej pory szkoła przechodzi małą rewolucję, związaną przede wszystkim z podniesieniem poziomu nauczania oraz zaproponowaniu uczniom tego, czego do tej pory nie oferowała żadna szkoła średnia w regionie.

Mowa tu o możliwości ukończenia liceum ogólnokształcącego, zdobywając jednocześnie tytuł technika.

Jak to możliwe?

- Współpracujemy z placówką kształcenia zawodowego,  co daje możliwość naszym uczniom zdobycia tytułu technika w wybranym zawodzie. Jest to absolutnie unikalna cecha naszej szkoły, której nie oferuje żadne liceum ogólnokształcące w regionie - mówi Agnieszka Bojanowska, dyrektor LO w Krośniewicach.

- Chcemy, aby nasze, krośniewickie liceum odzyskało dawną świetność. Aby uczniowie zrozumieli, że wybierając szkołę w swoim mieście, prócz tego, że nie muszą tracić czasu na dojazdy, mogą otrzymać wysoki poziom nauczania, przy jednoczesnym zdobywaniu tytułu technika - mówi Katarzyna Erdman, burmistrz Krośniewic. 

Na spotkanie z uczniami i rodzicami został zaproszony znany na całym świecie magik - Maciel Pol. Artysta ma rozpocząć spotkanie krótkim pokazem, z zaangażowaniem przybyłych do liceum zainteresowanych gości.

Rozpoczęcie - godzina 17:00, Liceum Ogólnokształcące w Krośniewicach, ul. Łęczycka 17.