Najważniejsze wideo w ele24

Łódzkie na dobrej drodze - rozmowa z Marszałkiem Województwa Łódzkiego - Grzegorzem Schreiberem w naszym portalu

Grzegorz_Schreiber-news

- W czasie mijającej kadencji realizowaliśmy wiele projektów, których celem było sprawienie, aby Łódzkie - zgodnie z wolą i potrzebami mieszkańców - stawało się atrakcyjnym miejscem do życia, wypoczynku, inwestowania, rozwoju - mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego w rozmowie z naszym portalem.

Co było fundamentem, na którym zbudował pan plan pracy samorządu województwa na początku kadencji?

- Fundamentem jest być blisko mieszkańców. Słuchać ich, aby wiedzieć, jakie mają marzenia, z jakimi problemami się borykają. Dlatego w 2019 roku naszą pracę zaczęliśmy od „Porozmawiajmy w Łódzkiem". To projekt zapraszający do dialogu, ale i działanie, czyli spotkania z mieszkańcami we wszystkich powiatach naszego województwa. Cykl trwa już pięć lat i z jednej strony to prezentacja działań Urzędu Marszałkowskiego, a z drugiej - źródło inspiracji dla nas, członków zarządu.

Jak te inspiracje przełożyły się na konkretne pomysły?

- Owocem tych spotkań są wprowadzone przez nas programy społeczne w zupełnie nowych wymiarach - z dotacjami precyzyjnie dopasowanymi do potrzeb oraz rekordowymi budżetami. To dzięki tym programom powstały dziesiątki miejsc do integracji mieszkańców, świetlic czy altan, strażacy ochotnicy wyremontowali swoje remizy i uzupełnili sprzęt, a koła gospodyń wiejskich będą mogły kupić - po raz pierwszy z budżetu województwa - nowe wyposażenie. Nasze programy dały też nowe kompetencje sołtysom. Mogą oni skuteczniej zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Dzięki społecznemu dialogowi i słuchaniu każdej z grup mieszkańców łatwiej odpowiadać nam na potrzeby seniorów. Organizujemy dla nich spotkania, warsztaty i atrakcyjne projekty. Z kolei z młodym pokoleniem wspólnie organizujemy pikniki, koncerty, turnieje. To zupełnie nowy wymiar współpracy, bardzo inspirującej.

Flagowy projekt tej kadencji to „Województwo łódzkie ogrodem Polski". Udało się zrealizować założone w nim cele?

- Mamy się czym pochwalić, zwłaszcza że to misja wynikająca z przyjętej przez nas w 2021 roku Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2030, czyli harmonijnie rozwijający się region w centrum Polski, przyjazny rodzinom, mieszkańcom miast i obszarów wiejskich, gdzie nowoczesna gospodarka idzie w parze z dbałością o stan środowiska. Stąd nasze działania wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa, a także uczelnie wyższe. Chcemy, aby sfera badawczo-rozwojowa w Łódzkiem współpracowała z biznesem i służyła mu innowacyjnością. Równie ważny jest dla nas rozwój transportu intermodalnego. Te cele przełożyliśmy na efekty. 

Przykłady?

- Dzięki przekazanym przez nas środkom unijnym Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach przekształcił się w nowoczesny ośrodek naukowy, który realizuje prace z zakresu bioróżnorodności i przetwórstwa produktów ogrodniczych oraz innowacyjnych technologii ogrodniczych. W Krośniewicach i Zduńskiej Woli powstały porty drogowo-kolejowe. To, co przez lata obiecywali inni, nam się udało w ciągu jednej kadencji.

Cały czas poszerzamy też naszą ofertę kulturalną, rozbudowujemy bazę sportową i turystyczną, a także - co pewnie najbardziej kojarzy się z projektem „Województwo Łódzkie Ogrodem Polski" - wzbogacamy nasz region o nowe przestrzenie zielone, o atrakcyjnie zaaranżowane „Ogrody przyjazne naturze". Oczywiście na wiele różnych sposobów wspieramy rolników, pamiętamy też o działkowcach, którzy z naszym wsparciem upiększają swoje ogródki.

Skutecznie walczymy z niedoborem wody i skutkami suszy, budując i poddając renowacji zbiorniki retencyjne, remontując urządzenia piętrzące wodę, ale także wspierając duże inwestycje, jak pogłębianie Pilicy czy remont tamy nad zalewem Jeziorsko.

Możemy to oglądać, podróżując po regionie coraz lepiej zorganizowanym transportem zbiorowym - koleją i autobusami, jeżdżąc po zmodernizowanych drogach wojewódzkich…

- Oczywiście, bo głównym przesłaniem trzeciego z naszych kluczowych projektów jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym oraz bezpieczeństwo na drogach. Tu nasze działania są bardzo zróżnicowane, ale cel jest spójny, chcemy zwiększyć dostępność komunikacyjną w Łódzkiem. Drogą do tego celu jest poprawa stanu dróg, budowa bezpiecznych skrzyżowań, zakupy taboru kolejowego oraz otwieranie linii autobusowych i kolejowych tam, gdzie w poprzednich latach były zamykane, a także łączenie sieci komunikacji kolejowej z autobusową. 

Fakt, że ma to sens i było potrzebne, potwierdzają sami pasażerowie, którzy znacznie liczniej korzystają z naszych środków komunikacji. Co więcej, Łódzka Kolej Aglomeracyjna jest pod tym względem liderem w kraju.

Kreowanie wszechstronnego rozwoju województwa, ale także wsparcie dla tych, którzy mają własne marzenia i pomysły. Czy minione pięć lat da się ubrać w motto „pomagamy"?

- Mam nadzieję, że tak zostanie zapamiętana ta kadencja. Zresztą „Pomagamy" to kolejny nasz ważny projekt, którym w różnych zakresach obejmujemy pomocą ludzi znajdujących się w trudnych sytuacjach - mieszkańców Łódzkiego dotkniętym katastrofą życiową lub zdrowotną. Wspieramy szpitale, modernizujemy je i doposażamy, przez co podnosimy jakość ich usług. Pomagamy też przedsiębiorcom z Łódzkiego, co miało szczególne znaczenie podczas walki z covidem. 

Na nasze wsparcie mogą liczyć również uchodźcy z Ukrainy, szczególnie kobiety i dzieci, które uciekły przed bandycką agresją Rosji. Aby pomóc naszym mieszkańcom, którzy doświadczyli klęsk żywiołowych, stworzyliśmy - razem z 40 gminami z Łódzkiego - stowarzyszenie „PomagaMy".

Jest pan zadowolony z efektów jakie przyniosła realizacja tych wszystkich projektów?

- Mogę z całą pewnością podkreślić, że minione ponad pięć lat służby na rzecz naszego województwa to czas skutecznej budowy nowoczesnego regionu, gotowego na wyzwania przyszłości. Jesteśmy na dobrej drodze.

Wybory samorządowe już w najbliższą niedzielę, 7 kwietnia. Wybierz rozsądnie i postaw na sprawdzone osoby, które od lat skutecznie działają dla rozwoju województwa łódzkiego.