wersja testowa serwisu
 • BHP Łęczyca
 • Restauracja
 • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Malujemy świat na niebiesko. 
Jak przebiega praca z dziećmi z autyzmem w Zespole Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy?

1-zdjecie-tytuowe

2 kwietnia corocznie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Jest to czas kiedy wielu z nas zauważa obecność osób ze spektrum autyzmu. Jednak nie każdy wie, czym w istocie jest autyzm. Nazwa „autystyczny" i „autyzm" wywodzą się z greckiego słowa autos, które oznacza „sam". Autyzm ujawnia się już we wczesnym okresie dzieciństwa, najczęściej diagnozowany jest u dzieci do 3 roku życia. Cechuje go brak reakcji na polecenia, unikanie zabawy z rówieśnikami, trudności z wyrażaniem emocji czy porozumiewaniem się zarówno za pomocą gestów jak i mowy.

W naszym mieście, już od wielu lat, Zespół Placówek Edukacyjno- Wychowawczych w Łęczycy kształci dzieci ze spektrum autyzmu. Są one bardzo różnorodną grupą, zarówno pod względem funkcjonowania społecznego, jak i intelektualnego. Dlatego nauczyciele naszej placówki stosują indywidualne podejście do każdego dziecka. W szkole, przeprowadzana jest szczegółowa diagnoza umiejętności wychowanków, a więc wnikliwe rozpoznanie ich specyficznych potrzeb i możliwości. W sposób przemyślany dopasowane są elastyczne metody pracy.

Nauczyciele i specjaliści posiadają niezbędne certyfikaty, ukończone studia oraz kursy, dzięki którym efektywnie prowadzą zajęcia, stosując następujące metody:

 • terapię SI (integracja sensoryczna),
 • terapię metodą Tomatisa,
 • Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji,
 • Metodę Dobrego Startu,
 • dogoterapię i hipoterapię,
 • projekty edukacyjne,
 • zabawy oparte na kontakcie z ciałem (zabawy paluszkowe, Programy Aktywności wg Ch. Knilla, Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne),
 • muzykoterapię i choreoterapię,
 • logorytmikę,
 • stymulację polisensoryczną w Sali Doświadczania Świata,
 • arteterapię,
 • biblioterapię,
 • terapię ręki,
 • niedyrektywną terapię zabawową.

Nauczamy treści i umiejętności, które dziecku są w danym czasie najbardziej potrzebne, a także możliwe do osiągnięcia na podstawie opracowanych Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych, realizowanych podczas zajęć grupowych i indywidualnych z:
 • zakresu realizacji podstaw programowych na różnych etapach edukacyjnych,
 • terapii pedagogicznej,
 • terapii psychologicznej,
 • zajęć korygujących wady wymowy.

Dostosowujemy materiały edukacyjne do potrzeb i zainteresowań wychowanków- ze względu na różne deficyty, zaburzenia sensoryczne. Są to: plany zajęć, plany czynności, obrazki AAC itp. Odpowiednio organizujemy przestrzeń. Dzieci uczą się w oddziałach 4- osobowych dla uczniów z autyzmem. Nauczyciele dbają o to by aranżacja, a także wyposażenie klas powodowały ograniczenie ilości bodźców, bez kłopotliwych i dużych przestrzeni, a także z bezpiecznymi miejscami w budynku do których uczniowie mogą się wycofać, aby się uspokoić. 

Ze względu na duże zróżnicowanie dzieci pod względem wieku, funkcjonowania intelektualnego, społecznego i komunikacyjnego placówka umożliwia udział w zajęciach w ramach:

 • wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
 • zespołów rewalidacyjno- wychowawczych;
 • przedszkola specjalnego;
 • szkoły podstawowej;
 • szkoły przyspasabiającej do pracy;
 • branżowej szkoły I stopnia;
 • internatu.

Nauczyciele i pracownicy szkoły, w swoich działaniach, dokładają wszelkich starań, aby zapewnić uczniom z autyzmem: stałość i przewidywalność, komfort sensoryczny, wspieranie w samodzielnej pracy, wzmacnianie motywacji do uczenia się, poczucia własnej wartości, a także nawiązywania i utrzymywania relacji z rówieśnikami. Każdego dnia malujemy świat na niebiesko, dając naszym wychowankom, to co możemy najlepszego, poprzez nieustanne podnoszenie własnych kwalifikacji, długoletnie doświadczenie, ale przede wszystkim ogromną empatię i życzliwość. 

Chcemy również, by społeczność naszego miasta i powiatu mogła poznać naszych wspaniałych wychowanków, ich pracę i pasje. Zapraszamy do odwiedzin strony internetowej: zpewleczyca.szkolnastrona.pl oraz fanpage ZPEW w Łęczycy na portalu społecznościowym facebook. Rodziców i dzieci zachęcamy do kontaktu telefonicznego i odbycia osobistych wizyt w siedzibie naszej placówki w najbliższym odpowiednim terminie. Otrzymacie Państwo wyczerpujące odpowiedzi na nurtujące Was pytania. 

Pamiętajmy, że osoby z autyzmem, są wśród nas i liczą na nasze zainteresowanie oraz wyrozumiałość i wsparcie, nie tylko w miesiącu kwietniu, lecz w ciągu całego roku. Dlatego, prosimy pomalujmy ten świat na niebiesko i razem zaświećmy się dla autyzmu.

źródło: ZPE-W w Łęczycy