wersja testowa serwisu

Maseczki ochronne od osadzonych w Zakładzie Karnym w Garbalinie dla Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy

Untitled
fot. Zakład Karny w Garbalinie

Wczoraj (8 czerwca) kpt. Tomasz Cybulski – zastępca dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie – w imieniu dyrektora jednostki, przekazał Przemysławowi Grabarczykowi - dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy, pół tysięczną partię maseczek ochronnych, wyprodukowanych przez osadzonych odbywających aktualnie karę pozbawienia wolności w naszej jednostce penitencjarnej.

Mając na względzie panującą na terenie naszego kraju pandemię koronawirusa, kierownictwo zakładu, po raz kolejny nie pozostało obojętne na potrzeby instytucji potrzebujących wsparcia w tak specyficznym czasie. Biorąc pod uwagę sytuację pensjonariuszy, a także i realia pracy personelu łęczyckiego Domu Pomocy Społecznej, w poczuciu integracji ze społecznością lokalną i odpowiedzialności, postanowiono przekazać partię środków ochronnych w postaci maseczek.

- Seniorzy, niepełnosprawni, osoby wymagające stałej opieki, w dobie aktualnego zagrożenia epidemicznego, należą do tzw. grupy podwyższonego ryzyka. Przekazanie podstawowych środków ochrony osobistej łęczyckiemu DPS-owi, to jeden z kluczowych instrumentów w walce z pandemią COVID-19. Wszystkie inicjatywy pomocowe realizowane są w ramach ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pn. #ResortSprawiedliwościPomaga - informuje kpt. Adam Kowalski.

Z Garbalina wyszła kolejna, czwarta już edycja niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym, która została zrealizowana przez funkcjonariuszy przy aktywnej pomocy osadzonych. Zaangażowanie więźniów m.in. w produkcję przyłbic, szycie maseczek, fartuchów oraz kombinezonów ochronnych, uczy ich empatii i możliwości niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi. Jest to także swego rodzaju oddanie hołdu i szacunku zdrowiu, a przede wszystkim ludzkiemu życiu.