wersja testowa serwisu

Miasto Łęczyca realizuje projekt współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego

DSC_1399

Miasto Łęczyca w ramach umowy RPLD.10.01.00-10-D005/20-00 realizuje projekt Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie X. 1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łączna kwota projektu wynosi 799 958,14 złotych, w tym dofinansowanie w kwocie 727 961,90 złotych. Realizatorem projektu jest Żłobek Miejski w Łęczycy.

Głównym celem projektu jest utrzymanie zatrudnienia 25 osób pełniących opiekę nad dziećmi do lat 3 w nowo utworzonym oddziale Żłobka Miejskiego w Łęczycy.

źródło: UM Łęczyca