wersja testowa serwisu

Mieszkańcy gminy Zadzim otrzymają jednorazowe maseczki ochronne

mask1
Gmina Zadzim informuje, że w Urzędzie Gminy w można otrzymać jednorazowe maseczki ochronne. Odbierać je można codziennie w godzinach pracy urzędu.

Bezpłatny pakiet maseczek (3 sztuki na osobę) można odebrać osobiście za pokwitowaniem u osoby obsługującej. Nie będą wydawane dodatkowe pakiety „dla kogoś", ani ich wielokrotność np. dla członków rodziny zamieszkujących wspólnie w gospodarstwie – jedna osoba może odebrać maksymalnie 3 sztuki. Akcja skierowana jest do mieszkańców wszystkich miejscowości z terenu gminy Zadzim. Rozdawanie potrwa do wyczerpana zapasów.

Dystrybucje maseczek prowadzą również druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.
Źródło: Gmina Zadzim