wersja testowa serwisu

Minister Tomasz Rzymkowski odznaczony medalem „Pro Patria”

IMG_8217
fot. nadesłane

Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji i nauki oraz poseł z naszego okręgu wyborczego, został odznaczony Medalem „Pro Patria". Jan Józef Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wręczył to odznaczenie podczas uroczystości upamiętniającej 77. rocznicę zwycięskiej bitwy o Monte Cassino.

Medal „Pro Patria" nadawany jest w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Tomasz Rzymkowski od lat zaangażowany jest w pielęgnowanie pamięci o bohaterach narodowych oraz ważnych wydarzeniach z najnowszej historii Polski. To z jego inicjatywy na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie zamontowano dwie tablice poświęcone obrońcom osiedli polskich na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej, którzy bronili lokalną społeczność przed nacjonalistami ukraińskimi z OUN oraz UPA. Podejmował wiele inicjatyw poświęconych przywracaniu pamięci o bohaterach narodowych. Jest autorem licznych uchwał Sejmu RP oddających im należną cześć.

Parlamentarzysta uczestniczył w licznych wydarzeniach poświęconych podziemiu niepodległościowemu w Polsce i zagranicą, w tym rocznicy wyzwolenia przez Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Holiszowie, wspierając niejednokrotnie organizację przedsięwzięć upamiętniających te karty naszej historii. Minister Rzymkowski angażował się także w kultywowanie pamięci o generale Władysławie Andersie - wybitnym „Synu Ziemi Kutnowskiej", co zawsze podkreśla. Dlatego też, w dniu zwycięstwa oręża polskiego w masywie Monte Cassino, został uhonorowany tym odznaczeniem.

Medal „Pro Patria" ma formę metalowego krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie, w centralnym miejscu umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską, wzór 1921/22. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych". W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria", a pod nim poziomo daty: „1768" i „1989". Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości. Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria" umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym paskiem ciemnogranatowym szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi paskami o szerokości 10 mm przedzielonymi srebrzystymi prążkami o szerokości 2 mm i prążkami czarnymi o szerokości 2 mm na obydwu brzegach wstążki. Autorem projektu medalu jest artysta grafik Andrzej Nowakowski.