Nauczyciele z Łęczycy z awansami zawodowymi. Pomyślnie zdali egzaminy

IMG_20220726_100341-2048x1538
fot. UM Łęczyca

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy odbyły się egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Komisję egzaminacyjną zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym powołał Burmistrz Miasta Łęczyca.

W jej skład wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę jako przewodniczący, przedstawiciel Kuratorium Oświaty w Łodzi, dwóch ekspertów z listy Ministra Edukacji Narodowej oraz dyrektor szkoły. Nauczyciele przed przystąpieniem do egzaminu muszą spełnić szereg warunków tj. posiadać odpowiednie kwalifikacje i akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, odbyć staż w szkole – 2 lata i 9 miesięcy, otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego dyrektora oraz wykazać się osiągnięciami w pracy zawodowej.

Do egzaminu przystąpiło 5 nauczycieli kontraktowych:
– 1 nauczyciel – Szkoła podstawowa Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty w Łęczycy
– 3 nauczycieli – Przedszkole Nr 1 w Łęczycy
– 1 nauczyciel – Szkoła podstawowa Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łęczycy

- Z przyjemnością informujemy, że wszyscy nauczyciele zdali swoje egzaminy. Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej wręczył nauczycielom zaświadczenia o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego. Gratulujemy nauczycielom sukcesu oraz życzymy kolejnych dokonań w pracy z dziećmi i młodzieżą - informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego. - Burmistrz Miasta Łęczyca w najbliższym czasie, po odebraniu od nauczycieli ślubowania, wręczy im akty mianowania.