wersja testowa serwisu

Nawet 500 zł mandatu grozi za niesprzątanie po swoim psie

dog-1543294_960_720

Posiadanie psa to niewątpliwa przyjemność, ale wiąże się to także z obowiązkami. Jednym z nich jest konieczność wychodzenia z nim na spacer, aby czworonóg mógł załatwić swoje potrzeby. Ze smutkiem można stwierdzić, że pomimo informacji i próśb, właściciele wciąż nie sprzątają po swoich pupilach.

Nie ulega wątpliwości, że świadomość społeczna w tym temacie wzrasta i widać poprawę. Niemniej, nadal zdarzają się przypadki, w których właściciele psów nie tylko nie sprzątają, ale pozwalają także, aby ich zwierzęta swoje potrzeby załatwiały w widocznych, publicznych miejscach.

Dlaczego należy sprzątać?

Ustawa z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje możliwość gminom uchwalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości. Nie inaczej jest w mieście Łęczyca.

Mówi o tym jasno Uchwała XXXII/186/2020 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łęczyca z dnia 30 czerwca 2020 roku, która nakłada na właścicieli obowiązek do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta. Nieprzestrzeganie tego przepisu grozi mandatem w wysokości do 500 zł.

Apelujemy więc do właścicieli czworonogów, którzy lekceważąco podchodzą do obowiązujących przepisów, aby sprzątali po swoich pupilach.

źródło: UM Łęczyca