wersja testowa serwisu

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

header

Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej z Łęczycy otrzyma wsparcie w wysokości 923 082,27 zł w ramach projektu konkursowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt pod nazwą „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy" zakłada między innymi:

1. Zakup wyposażenia do pracowni:

  • chemicznej/ technik analityk,
  • rejestracji obrazu i pracowni ciemni fotograficznej/ technik fotografii i multimediów,
  • ekonomiczno-rachunkowej/ technik ekonomista,
  • pracowni lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych/ technik informatyk.

2. Wsparcie uczniów Technikum nr 2 w Łęczycy podnoszenia kompetencji kluczowych z matematyki oraz języka angielskiego.

3. Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i doradztwo-zawodowo edukacyjne dla uczniów:

  • analiza instrumentalna,
  • wykonywanie projektów fotograficznych,
  • tworzenie i konfiguracja sieci lokalnych,
  • programowanie w programie JAVA,
  • analiza finansowa,

4. Zajęcia dodatkowe i kursy wzmacniające zdolność do zatrudnienia uczniów- np. kurs na operatora wózków widłowych, kurs na prawo jazdy kategorii B.

5. Staże zawodowe dla uczniów.

Projekt będzie realizowany do 30 września 2022 roku. Mamy nadzieję, że środki pozyskane z projektu pozwolą na podniesienie kompetencji uczniów co pozwoli im w przyszłości z powodzeniem zaistnieć na rynku pracy. Doposażenie pracowni w kolejne nowoczesne pomoce dydaktyczne spowoduje, że jakość kształcenia będzie wyższa a nauczyciele, którzy w ramach realizowanego projektu także otrzymają wsparcie w zakresie uzupełniania kwalifikacji będą efektywnie przygotowywać młodzież do pracy zawodowej.