wersja testowa serwisu
  • EKO-GAZ Łęczyca
  • BHP Łęczyca

Nowe stawki opłat za wodę w Sieradzu

aktualnosci_49a2e1980fd349622d60df27aa5c8cf9_view2
fot. Urząd Miasta Sieradz

W przyszłym tygodniu zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za wodę. Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie utrzymał w mocy Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Wód Polskich w Poznaniu z sierpnia ubiegłego roku zatwierdzającą wnioskowane przez MPWiK w Sieradzu taryfy dla mieszkańców Miasta i Gminy Sieradz. To pierwsza podwyżka cen wody i ścieków od 9 lat.

Nowe taryfy zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi od 2018 roku nowymi przepisami. Uwzględniają zmiany w zakresie wysokości opłat podatków, kosztów energii elektrycznej, kosztów zakupu materiałów eksploatacyjnych i wynagrodzeń (zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego).

- Cena wody, którą będziemy dostarczać do mieszkańców naszego miasta wzrosła, a cena kanalizacji spadła. Pokazuje to, że MPWiK dobrze gospodaruje powierzonym mieniem, a głównym czynnikiem, który wpływa na wzrost ceny wody to są opłaty, które MPWiK musi wnosić jako opłatę stałą za wydobycie wody. Kiedyś te opłaty były na dużo niższym poziomie. Kiedyś za metr sześcienny wydobytej wody płaciliśmy niecały grosz a dzisiaj jest to 17 groszy - wyjaśnia Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

Wzrost cen za ścieki na terenie Gminy Sieradz podyktowany jest m.in. tym, że na terenie Gminy Sieradz nie zostały zrealizowane wszystkie planowane podłączenia do sieci sanitarnej – do zbudowania pozostaje jeszcze 280 przyłączy (14% planowanej ilości). Ponadto ilość dostarczanych ścieków jest niższa od zadeklarowanej przez Urząd Gminy ilości, co powoduje wzrost kosztów po stronie MPWiK i wpływa na stawki opłat dla mieszkańców gminy.

Postępowanie o zatwierdzenie nowej taryfy trwało 3 lata – od marca 2018 r.

- Kończymy 3-letni okres uzgodnień z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczący zmiany cen wody i ścieków, również opłat abonamentowych. Proces trwał tak długo, bo wiązało się to przede wszystkim z nie dochowywaniem procedury administracyjnej przez RZGW - mówi Krzysztof Grabowski, prezes MPWiK Sieradz.

W efekcie Spółka ponosiła straty na działalności gospodarczej; łącznie za lata 2019-2020 strata na działalności wyniosła około 3.700 tys. zł.

źródło: UM Sieradz