wersja testowa serwisu

Obradowała Rada Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą"

1-768x510
fot. Urząd Gminy Żychlin

W piątek, 19 lutego o godz. 10:15 rozpoczęło się posiedzenie Rady Partnerstwa „Między Kutnem a Łęczycą", działającego w ramach Pilotażu Centrum Wsparcia Doradczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele JST z obu powiatów oraz eksperci Związku Miast Polskich i koordynator grupy roboczej.

Spotkanie otworzył przewodniczący Rady Partnerstwa burmistrz Grzegorz Ambroziak, a następnie przekazał głos ekspertom ze ZMP, którzy umówili szczegółowo wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród młodzieży oraz mieszkańców z terenu Partnerstwa.

Panowie Krzysztof Koman i Piotr Jański, eksperci ZMP, omówili wnioski wynikające z badania oraz porównali je do badań ogólnopolskich o tożsamym zakresie.

Po dyskusji omówiono kolejny etap prac, które muszą zostać zakończone przed 31 marca br., a zmierzają do opracowania spójnych dla dwóch powiatów założeń rozwojowych.

W najbliższych dniach przeprowadzony zostanie rozszerzona ankieta telefoniczna z wójtami, burmistrzami, prezydentem i starostami. Jest to niezbędny element analizy obszaru Partnerstwa.

źródło: UG Żychlin