wersja testowa serwisu
  • Wybory Prezydenckie 2020 - Urząd Marszałkowski w Łodzi - II tura
  • Restauracja
  • BHP Łęczyca
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Od północy w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej działa Zespół Interwencji Kryzysowej

2-_20200420-153801_1
fot. Wojska Obrony Terytorialnej

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zobowiązuje nas do podjęcia działań, których celem jest wsparcie Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych związanych z zagrożeniem zdrowia i życia w Domach Pomocy Społecznej.

Od północy 20 kwietnia br. na mocy decyzji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka w każdym województwie na bazie brygad obrony terytorialnej oraz jednostek podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych zostały utworzone Zespoły Interwencji Kryzysowej. Głównym celem ich powołania zespołów jest wsparcie ewakuacji i przywracania zdolności do funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej. Zespół 9ŁBOT będzie kierowany do działania przez Dowództwo WOT na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody łódzkiego.

Zespoły Interwencji Kryzysowych (ZIK) WOT są tworzone na bazie brygad obrony terytorialnej oraz sił kierowanych do ich wsparcia przez DG RSZ i IW SZ i utrzymywane w 6 godzinnej gotowości do podejmowania działań. Funkcjonowanie ZIK jest ściśle powiązanie z funkcjonującym od dwóch lat także w 9ŁBOT Zespołem Oceny Wsparcia (ZOW), którego celem w ty przypadku jest ocena sytuacji i ewentualne przygotowanie gruntu pod działanie ZIK na miejscu.

Do głównych zadań ZIK 9ŁBOT należy:
1) pobieranie wymazów od mieszkańców, pracowników oraz personelu DPS oraz ich przekazywanie do laboratoriów;
2) przeprowadzenie segregacji (triażu) mieszkańców, personelu i pracowników DPS w celu przygotowania ewakuacji do placówek medycznych;
3) ewakuacja mieszkańców, personelu i pracowników do wskazanych placówek medycznych;
4) dekontaminacja pomieszczeń, sprzętu oraz pojazdów użytych do ewakuacji;
5) szkolenia mieszkańców, pracowników i personelu DPS w zakresie wdrożenia czynności mających na celu wyeliminowanie transmisji koronawirusa;
6) odtworzenie pierwotnej zdolności DPS do funkcjonowania.

Podopiecznymi Domów Pomocy Społecznej są w większości osoby w podeszłym wieku, najczęściej przewlekle chore oraz niepełnosprawne. Jak wskazują doświadczania ostatnich dni placówki te stają się często szczególnie narażone na epidemię koronawirusa, dochodzi tam do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby, a w skrajnych przypadkach do śmierci osób, które najczęściej są w grupie podwyższonego ryzyka. Do tej pory już w co najmniej kilkunastu DPS-ach na terenie całego kraju pojawiły się przypadki koronawirusa wśród pacjentów lub personelu.

Skutkiem uruchomienia ZIK będzie ograniczenia ryzyka zagrożenia życia dla pensjonariuszy i personelu DPS, a także przywracanie pierwotnej zdolności do ich funkcjonowania po rozwiązaniu sytuacji kryzysowej.

Zobacz zdjęcia: