wersja testowa serwisu

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku

Ogłoszenie o naborze  kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Spis Rolny 2020 - Ogłoszenie Gminnego Komisarza Spisowego o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Wójt Gminy Witonia - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1728 – dalej: „PSR 2020") spisu rolnego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2020 r. Spis rolny jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada 2020r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Nazwa pliku: Ogoszenie-o-naborze-kandydatw-na-rachmistrzw-terenowych-do-Powszechnego-Spisu-Rolnego-w-2020_r
Rozmiar pliku: 16 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Owiadczenie-kandydata-na-rachmistrza-terenowego
Rozmiar pliku: 11 kb
Pobierz plik
Nazwa pliku: Wniosek-1
Rozmiar pliku: 12 kb
Pobierz plik