wersja testowa serwisu

Organizacja transportu na szczepienie przeciw COVID-19 na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty

szczepienie

Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty informuje, iż został uruchomiony telefon kontaktowy, dedykowany osobom niepełnosprawnym i seniorom, którzy nie mogą samodzielnie dotrzeć do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Nr telefonu: 24 389-24-00 czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty działa punkt szczepień zorganizowany w:

Gminnym Ośrodku Zdrowia w Górze Św. Małgorzaty
Góra Św. Małgorzaty 42A
99-122 Góra Św. Małgorzaty
telefon: 24 722 00 28

Jak możesz się zarejestrować na szczepienie?
• zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub,
• zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl lub,
• skontaktuj się bezpośrednio z punktem szczepień (nr. tel. podany wyżej),
• skontaktuj się ze swoim lekarzem POZ.

W związku z powyższym gmina w ramach realizacji zadania własnego polegającego na zapewnieniu równego dostępu do świadczeń zdrowotnych zorganizuje transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych.

Kto może korzystać z transportu?
• osoby niepełnosprawne, tj: posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
• osoby mające obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego transportu do punktu szczepień mogą się zgłaszać pod numerem tel. 24 389-24-00 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 lub zgłosić potrzebę transportu w punkcie szczepień.

Potrzebę transportu należy zgłosić najpóźniej na 2 dni przed dniem szczepienia.

źródło: UG Góra Św. Małgorzaty