wersja testowa serwisu

Piotrków Trybunalski: Radni przychylni zmianom w budżecie i WPF. Będą wnioski do Polskiego Ładu

rada_piotrkow

Przy 21 głosach „za" i zaledwie 1 „przeciw" radni przegłosowali zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie miasta na ten rok. Dzięki temu Piotrków będzie mógł składać wnioski aplikacyjne o dofinansowanie trzech ważnych inwestycji. 

W środowe (28.07) popołudnie w Urzędzie Miasta odbyła się XL Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta zwołana na wniosek prezydenta Krzysztofa Chojniaka. W trakcie obrad, które odbyły się w trybie korespondencyjnym, radni przegłosowali m.in. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta na 2021 rok.

W sesji udział wzięło 22 radnych, którzy byli prawie jednomyślni. 21 radnych głosowało „za" zmianami, a tylko jedna osoba była „przeciw". Przyjęcie przez Radę Miasta uchwał jest niezwykle istotne dla miasta i mieszkańców, ponieważ wprowadzone zmiany m.in. zabezpieczają wkład własny na zrealizowanie trzech dużych inwestycji:

  • przebudowy i rozbudowy hali Relax wraz z adaptacją budynku po destylarnii;
  • modernizacji całej ul. Roosevelta (od ronda Żołnierzy Wyklętych do granic miasta);
  • budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 1 megawata na terenie oczyszczalni ścieków.

Zabezpieczenie wkładu własnego pozwoli złożyć wniosek o dofinansowanie ww. inwestycji w Programie Inwestycji Strategicznych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

W trakcie sesji radni przegłosowali także uchwałę w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko - Piotrków Trybunalski – Bełchatów. Miejski Obszar Funkcjonalny to obszar Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) składający się z kilku miast i gmin, który będzie miał uprzywilejowaną pozycję w walce o pieniądze unijne w trybie pozakonkursowym.