wersja testowa serwisu

Policjanci z Łęczycy uczcili „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”

Policjanci z Łęczycy uczcili „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”
fot. KPP w Łęczycy

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej jest polskim świętem obchodzonym co roku 13 kwietnia, w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 r. informacji o odkryciu w Rosji masowych grobów oficerów Wojska Polskiego. Wśród bohaterów pomordowanych na Wschodzie byli funkcjonariusze Policji Państwowej związani z Ziemią Łęczycką. Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy, aby uczcić ich pamięć, przed tablicą pamiątkową wmurowaną w ścianę komendy złożył kwiaty i zapalił znicz.

13 kwietnia 2021 roku z okazji 81. rocznicy zbrodni katyńskiej Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Zbigniew Gruszczyński wraz z I Zastępcą mł. insp. Andrzejem Bukowieckim w imieniu wszystkich funkcjonariuszy z łęczyckiej komendy oddali hołd ofiarom zbrodni katyńskiej. Pod tablicą wmurowaną w ścianę komendy, upamiętniającą pomordowanych policjantów w tym komendantów: nadkom. Adama Korpińskiego i kom. Czesława Swinarskiego, związanych z Policją Państwową na Ziemi Łęczyckiej, złożyli kwiaty i zapalili znicz. Hołd pomordowanym oddali również przedstawicielem klubu HDK PCK Strażak" przy OSP w Łęczycy na czele z prezesem Pawłem Makarowskim i Waldemarem Łukaszewskim wiceprezesem PCK w Łęczycy.

NADKOMISARZ ADAM KORPIŃSKI

ur. 13 stycznia 1898 w Kosowie k. Kołomyi. Absolwent Akademii Wojskowej w Wiener-Neustadt, jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego, gdzie służył do 25 stycznia 1921 r. Do policji przyjęty 15 lutego 1921 r. w okręgu nowogrodzkim. W latach 1933-1937 Komendant Powiatowy Policji Państwowej w Łęczycy, skąd został przeniesiony do woj. wołyńskiego i mianowany komendantem powiatowym w Kostopolu. Tu we wrześniu 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Uwięziony w obozie w Ostaszkowie, zamordowany przez NKWD w Twerze, pochowany w Miednoje. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.

KOMISARZ CZESŁAW SWINARSKI.

ur. 8 czerwca 1886 r. w Sokołowie Podlaskim. Absolwent Korpusu Kadetów w Warszawie, w grudniu 1917 roku rozpoczął służbę w II Korpusie Polskim, walczył pod dowództwem gen. Hallera. Po bitwie pod Kaniowem dostał się do niemieckiej niewoli, osadzony w Magdeburgu, skąd zbiegł w 1919 r. 1 lutego 1920 r. wstąpił do Policji Państwowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej walczył w kompanii policyjnej utworzonej na terenie województwa białostockiego. Od 3 marca 1937 r. komendant powiatowy PP w Łęczycy. We wrześniu 1939 po wzięciu do niewoli przez Sowietów, osadzony w Kozielsku, a wiosną 1940 zamordowany w lesie katyńskim. Odznaczony: Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości, Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Medalem Zwycięstwa, Srebrnym i Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kampanii Wrześniowej (pośmiertnie).

Inni policjanci – ofiary zbrodni katyńskiej, którzy w różnych okresach II RP pełnili służbę w pow. łęczyckim:

 • starszy posterunkowy Franciszek Cieślak; policjant pow. łęczyckiego w l. 1929-1930.
 • przodownik Julian Czernik; policjant pow. łęczyckiego w l. 1921-1937.
 • starszy posterunkowy Franciszek Czyż; policjant pow. Łęczyckiego w r. 1939. Uhonorowany Dębem Pamięci posadzonym na terenie Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Słowackiego 2 w Ozorkowie. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Zasługi za Dzielność.
 • posterunkowy Stefan Dowgiel; policjant pow. łęczyckiego w l. 1933-1936.
 • posterunkowy Mieczysław Guzenda; policjant pow. łęczyckiego w l. 1936 do wybuchu II wojny światowej. Ewakuowany w pierwszych dniach września 1939 r. przez Warszawę do Kostopola, trafił do Ostaszkowa, gdzie zmarł 11.11.1939 r. Uhonorowany Dębem Pamięci posadzonym na terenie Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Traugutta 1 w Ozorkowie. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność.
 • starszy posterunkowy Jan Hampel; policjant pow. łęczyckiego w l. 1926-1935.
 • posterunkowy Władysław Jagiełło; policjant pow. łęczyckiego w r. 1938.
 • posterunkowy Mikołaj Koperkiewicz; policjant pow. łęczyckiego w l. 1921-1931.
 • posterunkowy Józef Łuckoś; policjant pow. łęczyckiego do września 1939. Uhonorowany Dębem Pamięci posadzonym na terenie szkoły podstawowej nr 5 przy ul. Konarskiego 2 w Ozorkowie.
 • starszy przodownik Bolesław Majchrowicz; policjant pow. łęczyckiego od r. 1934 do wybuchu wojny, komendant posterunku w Ozorkowie. Uhonorowany Dębem Pamięci na terenie gimnazjum nr 1 przy ul. Lotniczej 1 w Ozorkowie.
 • posterunkowy Adam Materka; policjant pow. łęczyckiego w l. 1931-1938.
 • przodownik Zygmunt Pierso; policjant pow. łęczyckiego w l. 1936-1939, komendant posterunku w Poddębicach.
 • posterunkowy Jan Pikuła; policjant pow. łęczyckiego w l. 1934-1938.
 • starszy posterunkowy Józef Ryś; policjant pow. łęczyckiego w l. 1925-1937.
 • starszy posterunkowy Antoni Szlakowski; policjant pow. łęczyckiego w l. 1923-1926.
 • starszy posterunkowy Ignacy Trzcinka; policjant pow. łęczyckiego w r. 1923.
 • przodownik Roman Walencikiewicz; policjant pow. łęczyckiego od 16.05.1939, komendant posterunku w Wartkowicach.
 • starszy posterunkowy Józef Wesołowski; policjant pow. łęczyckiego w l. 1931-1939.
 • starszy posterunkowy Marian Wilmański; policjant pow. łęczyckiego od 05.07.1938, komendant posterunku w Parzęczewie.
 • posterunkowy Aleksander Wójcik; policjant pow. łęczyckiego w l. 1921-1938.
 • przodownik Zygmunt Żandarowski; policjant pow. łęczyckiego w l. 1924-1934. Odznaczony brązowym Krzyżem Zasługi.

źródło: KPP w Łęczycy

fot. KPP w Łęczycy