wersja testowa serwisu

Policjanci z powiatu łęczyckiego obchodzili swoje święto

261-13371_20210723-115016_1
fot. KPP w Łęczycy

Dzisiaj (23 lipca) w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy odbyły się obchody Święta Policji. Podczas 102. rocznicy powołania Policji Państwowej wręczone zostały akty mianowania na wyższe stopnie policyjne oraz wyróżnienia. Podziękowania za trud pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu dla policjantów i pracowników Policji złożył Starosta Łęczycki i Burmistrz Łęczycy.

Punktualnie o godzinie 11:00 w budynku Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy rozpoczęły się obchody Święta Policji. Tego roku obchodzimy już 102. rocznicę powołania Policji Państwowej. Mając na względzie bezpieczeństwo sanitarne, uroczystość miała charakter kameralny. Wśród gości biorących udział w uroczystości nie mogło zabraknąć Starosty Łęczyckiego Janusza Mielczarka i Burmistrza Łęczycy Pawła Kuleszy. Swoją obecnością zaszczycił nas komisarz Krzysztof Balcer Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. łódzkiego

Obchody Święta Policji rozpoczęły się złożeniem meldunku Komendantowi Powiatowemu Policji w Łęczycy mł. insp. Zbigniewowi Gruszczyńskiemu. W swoim wystąpieniu przełożony podziękował wszystkim policjantom i pracownikom łęczyckiej policji za zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków służbowych i za trud pracy w dobie epidemii. Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego przyszedł czas na awanse.

Nominacje na wyższe stopnie służbowe otrzymało łącznie 24 funkcjonariuszy:

  • 3 oficerów
  • 11 aspirantów
  • 10 podoficerów

Nie zabrakło wyróżnień. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Srebrny Medal za Zasługi dla Policji otrzymał Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie płk Tomaszewski Grzegorz. Brązowy Medal za Zasługi dla Policji został przyznany Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Wojciechowi Pernalowi. Brązowy Medal Zasłużony Policjant Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał funkcjonariuszowi łęczyckiej komendy asp. szt. Piotrowi Jasiaczkowi. Wręczenie tych odznaczeń odbędzie się 29 lipca podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji w Łodzi.

Dodatkowo Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinsp. Sławomir Litwin wyróżnił listem gratulacyjnym za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych czworo łęczyckich funkcjonariuszy.

W części okolicznościowej Starosta Łęczycki i Burmistrz Łęczycy gratulowali wszystkim wyróżnionym oraz przekazali podziękowania za trud pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta i powiatu dla policjantów i pracowników łęczyckiej komendy. Do życzeń i gratulacji przyłączył się komisarz Krzysztof Balcer. Komendant Powiatowy podziękował zaproszonym gościom za pomoc i wsparcie policji powiatu łęczyckiego przekazując na ich ręce pamiątkowy dyplom.

Pamiętając o policjantach Policji Państwowej mł.insp. Zbigniew Gruszczyński wraz z I Zastępcą mł.insp. Andrzejem Bukowieckim i Starostą Łęczyckim złożyli kwiaty i zapalili symboliczny znicz pod tablicą upamiętniającą pomordowanych przez NKWD policjantów łęczyckiej komendy oraz na grobach policjantów na łęczyckim cmentarzu.

Z okazji Święta Policji na ręce Komendanta Powiatowego mł.insp. Zbigniewa Gruszczyńskiego wpłynęły życzenia dla funkcjonariuszy i pracowników łęczyckiej policji od Senatora RP p. Przemysława Błaszczyka, Dowódcy 5 Pułku Artylerii ppłk. Piotra Męczyńskiego, kpt. Tomasza Cybulskiego Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Garbalinie oraz Komendanta Placówki Straży Granicznej w Łodzi kpt. SG Marcina Mroza.

źródło: KPP w Łęczycy

Zobacz zdjęcia: