wersja testowa serwisu

Ponad pół miliona złotych dla DPS-ów z powiatu łęczyckiego

_STA9758
fot. Adam Staśkiewicz

Powiat Łęczycki złożył wniosek o udzielenie grantu w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga", współfinansowanego przez Unię Europejską i otrzyma dofinansowanie dla Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach i Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki i  Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego oraz Marta Ożadowicz – z Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Łęczycy podpisali umowę w Regionalnym Centrum Pomocy Polityki Społecznej w Łodzi na dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach i Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy.

W ramach realizowanego grantu pracownicy DPS w Karsznicach otrzymają dodatki do wynagrodzeń, refundowane będą także dla nich koszty noclegów i wyżywienia poza miejscem zamieszkania, zapewnione zostaną miejsca tymczasowe na kwarantannę. Podobnie jak DPS w Karsznicach, Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy w ramach udzielonego grantu planuje dopłaty do wynagrodzeń personelu DPS, zapewnienie możliwości noclegów i wyżywienia dla pracowników oraz zapewnienie tymczasowych miejsc na kwarantannę.

Granty obejmują okres od dnia 15 lipca 2020 roku do 14 października 2020 roku na łączną kwotę 564 975,00 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Łęczycy