Poznaliśmy ranking Perspektywy 2023! Jak wypadają szkoły z Łódzkiego? Sprawdzamy najlepsze licea i technika

Poznaliśmy ranking Perspektywy 2023! Jak wypadają szkoły z Łódzkiego? Sprawdzamy najlepsze licea i technika
perspektywy.pl

I wszystko jasne! O północy 12 stycznia poznaliśmy kolejny, już dwudziesty piaty ranking Perspektyw. Zestawienie najlepszych polskich liceów i techników to analiza kilku tysięcy polskich szkół ponadpodstawowych. Dla wielu uczniów, zwłaszcza VIII klas podstawówki, ta lista ma szczególne znaczenie przy wyborze dalszej ścieżki edukacji. Przyglądamy się więc, które liceum i technikum kształci naj. Poza podium ogólnopolskim przyjrzeliśmy się też tym z Łódzkiego.

Zwycięzcy Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 to: XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie (najlepsze liceum) oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie (najlepsze technikum).

Jak podają twórcy rankingu, w już 25. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) i 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.

- Od 25 lat z satysfakcją pokazujemy szkoły, w których warto się uczyć – mówi Waldemar Siwiński, prezes Perspektywy Press, twórca polskich rankingów edukacyjnych. - I nie chodzi tylko o czołową piętnastkę najlepszych liceów oraz dziesiątkę najlepszych techników, które honorujemy podczas gali rankingu. Z tabel, jakie publikujemy, można odczytać znacznie więcej: która szkoła od lat utrzymuje wysoką formę, która spada, a która wspina się coraz wyżej. Mamy w tegorocznym zestawieniu tradycyjnych prymusów i liczne grono zupełnie nowych liderów. Szczerze podziwiamy szkoły od lat utrzymujące wysoką formę, ale szczególnie się cieszymy, gdy w czołówce rankingu pojawiają się „nowi", bo to dowód, że wytrwała praca nauczycieli i uczniów przynosi wspaniałe efekty, że wciąż są w polskich szkołach ambitni pedagodzy, którym chce się pracować.

Najlepsze szkoły - Polska
  • Licea

Tegoroczny zwycięzca rankingu wśród liceów - XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie - od lat jest w czołówce rankingu. W ubiegłym roku i dwa lata temu było na pierwszym miejscu, trzy lata temu na miejscu drugim.

Drugie miejsce wśród liceów zajęło V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie (w ub.r. na czwartym), miejsce trzecie - XIII LO w Szczecinie (w ub.r. na trzecim), miejsce czwarte - Uniwersyteckie LO w Toruniu (w ub.r. na drugim), miejsce piąte - III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni (w ub.r. na piątym).

Na szóstym miejscu jest LO nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, na siódmym - IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, na ósmym - XXVII LO im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, na dziewiątym - Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej we Wrocławiu, na dziesiątym - II LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie.

  • Technika

Wśród techników pierwsze miejsce zajęło Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie. W ubiegłym roku Technikum Mechatroniczne było na drugim miejscu, a dwa, trzy i cztery lata temu było na pierwszym miejscu.

Na miejscu drugim znalazło się Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Zespole Szkół Łączności w Krakowie (w ub.r. na miejscu trzecim), na miejscu trzecim - Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 r. w Lublinie (w ub.r. na piątym), na miejscu czwartym - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie w woj. łódzkim (w ub.r. na pierwszym), na miejscu piątym - Technikum nr 7 w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych Józefa Kustronia w Nowym Sączu (w ub.r. na szóstym).

Na miejscu szóstym jest Technikum Elektroniczne nr 7 im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy, na siódmym - Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 6 w Jastrzębiu-Zdroju, na ósmym - Technikum nr 1. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 "Budowlanka" w Zielonej Górze, na dziewiątym - Technikum Komunikacji w Zespole Szkół Komunikacji w Poznaniu, na dziesiątym - Technikum Organizacji i Zarządzania w Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie.

Najlepsze licea - województwo łódzkie

Z zamieszczonego powyższego zestawienia dwudziestu najlepszych polskich szkół średnich jasno wynika, że Łódzkie nieszczególnie obfituje w czołówkę. Spośród najlepszych techników i liceów znalazła się tylko jedna placówka z naszego województwa - Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie. Ale przyjrzyjmy sie bardziej szczegółowo zestawieniu.

Jeśli chodzi o licea, to w Łódzkiem najwyżej ocenione zostało Publiczne LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi, w skali Polski ta szkoła uplasowała się na 14. miejscu. Pierwszą dziesiątkę praktycznie w całości opanowały licea ze stolicy województwa. Na 8. miejscu (w skali kraju 122) zajęło skierniewickie Klasyczne LO im ks. S. Konarskiego. Dziesiątkę w Łódzkiem zamyka piotrkowskie I LO im. B. Chrobrego.

Najlepsze technika - województwo łódzkie

Nieco inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o szkoły średnie techniczne. Tutaj pierwsza dziesiątka to placówki z różnych stron województwa. Palmę pierwszeństwa bezkonkurencyjnie dzierży Technikum Nowoczesnych Technologii z niewielkiego Kleszczowa w powiecie bełchatowskim. Ta szkoła od kilku już lat jest w czołówce polskich techników na przemiennie zmieniając miejsce na podium. W ubiegłym roku w skali ogólnopolskiej zajmowała I miejsce, teraz spadła na IV.  Poniżej, na fotografii pierwsza dziesiątka w Łódzkiem.

Pełny ranking dla województwa można znaleźć pod tymi linkami >>> ranking liceai technika


Perspektywy 2023 - jak powstaje ranking?

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane tych szkół, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2022 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej dla liceów/techników.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z: przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad rankingowych. Pracom Kapituły przewodniczyła prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Kryteria Rankingu Liceów 2023 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych.

Kryteria Rankingu Techników 2023 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Przygotowano również podrankingi wojewódzkie (oddzielne dla liceów i techników), które są wyciągami z głównych rankingów ogólnopolskich. Wszystkie rankingi obejmują łącznie ponad 1500 najlepszych liceów i techników w Polsce.

Pełna wersja rankingu jest dostępna na stronie Perspektywy.pl, tam można znaleźć listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników >>> KLIKNIJ LICEA, KLIKNIJ TECHNIKA