wersja testowa serwisu

Projekt „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego" w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej

DSC02952
W Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy realizowany był projekt nr: 2019-1-PL01-KA102-062499 pt: „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego."

To już koniec mobilności w ramach projektu pt.: „Zagraniczne praktyki zawodowe perspektywą lepszego rozwoju zawodowego", w którym uczestniczy Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. W międzyczasie nasi uczniowie uczęszczali na zajęcia praktyczne oraz odbyli pozostałą część programu kulturowego w postaci dodatkowych wycieczek.

W ramach zajęć praktycznych uczniowie z kierunku Technik Analityk między innymi: wykonywali ocenę jakości surowców, półproduktów, produktów i materiałów pomocniczych na podstawie wyników analiz, przygotowywali próbki wody, ścieków, powietrza i gleby do badań fizykochemicznych, przeprowadzali ocenę jakości wody, ścieków, powietrza i gleby na podstawie otrzymanych wyników badań sporządzali dokumentację wyników badań środowiskowych.

Uczniowie z kierunku Technik Ekonomista między innymi: przeszli wprowadzenie do programów do analizy danych, przeprowadzili proste analizy przy pomocy MS Excel, analizowali dane przy pomocy profesjonalnego narzędzia - tabel przestawnych, odbyli wprowadzenie do programów bazodanowych, tworzyli bazy danych w programie MS Access, tworzyli bazy danych, dokumentowali i ewidencjonowali zdarzenia gospodarcze w bazie danych.

Uczniowie z kierunku Technik Informatyk między innymi: tworzyli oprogramowania, przeszli wprowadzenie do programowania obiektowego, na przykładzie MS Excel i języka VBA, poznali podstawy programowania w kilku językach, administrowali siecią komputerową, tworzyli instalację strukturalną, montowali szafy rakowe, zaciskali przewody sieciowe, testowali i usuwali problemy w sieci strukturalnej tworzyli aplikacje z użyciem formularza UserForm, zapoznali się z właściwościami kontrolek oraz zdarzeniami.

źródło: Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy