wersja testowa serwisu

Projekty lokalne na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty. Zostały dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego

1276
fot. Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty

Gmina Góra Św. Małgorzaty pozyskała środki z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie majątkowych zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów lokalnych w następujących sołectwach na terenie gminy:

  • Sołectwo Sługi na realizację projektu lokalnego pn. „ Zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP w Sługach". Środki z dotacji celowej stanowią kwotę 10.000,00 zł . Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP w Sługach poprzez wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową wraz z podbudową.
  • Sołectwo Moraków na realizację projektu lokalnego pn. „ Moraków-dbamy o nasze wspólne dobro". Środki z dotacji celowej stanowią kwotę 10.000 zł. Zadanie obejmuje remont podłogi w budynku OSP Moraków, poprzez dokonanie wylewki betonowej i położenie płytek ceramicznych.
  • Sołectwo Marynki na realizację projektu lokalnego pn. „Remont podłogi w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Marynkach". Środki z dotacji celowej stanowią kwotę 10.000 zł. Zadanie obejmuje remont podłogi w budynku OSP Marynki poprzez dokonanie wylewki betonowej i położenie płytek

Obecnie zakończyła się już realizacja projektu lokalnego pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali OSP w Sługach" w miejscowości Sługi. W ramach zadania zagospodarowano teren wokół Sali OSP w Sługach poprzez wykonanie utwardzenia terenu kostką betonową. Całkowity koszt realizacji zadania to kwota 43.025,29 zł z czego 10.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego, pozostałą kwotę stanowią środki pochodzące z budżetu gminy Góra Św. Małgorzaty.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy ładu przestrzennego wokół budynku strażnicy oraz w znacznym stopniu poprawił się dostęp do obiektu z drogi publicznej. Realizacja projektu umożliwi mieszkańcom sołectwa rozwój inicjatyw lokalnych, pobudzi aktywizację społeczeństwa oraz zwiększy bezpieczeństwo i podniesie walory estetyczne miejscowości.

źródło: UG Góra Św. Małgorzaty

Zobacz zdjęcia: