wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca

Przebudowa drogi na odcinku Łęka - Kolonia Łęka zakończona. Inwestycja kosztowała blisko 2,5 mln złotych

Untitled
fot. Urząd Gminy Łęczyca

Od listopada mieszkańcy miejscowości Łęka i Kolonia Łęka mogą korzystać z przebudowanego odcinka drogi nr 312 323. Na ten cel Gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1 731 199 zł stanowiącej 70% kosztów kwalifikowanych zadania. Łączna wartość inwestycji wyniosła 2 473 142,69 zł.

W ramach prowadzonych prac wykonano m.in. chodnik z kostki brukowej, położono nową warstwę asfaltu, wzmocniono pobocza kruszywem łamanym wraz z zagęszczeniem, wykonano nowe oznakowania pionowe.

Warto podkreślić, że przebudowana droga będzie służyć usprawnieniu i polepszeniu ruchu drogowego, zapewni poprawę jej parametrów użytkowych i technicznych oraz podniesie poziom i jakość życia mieszkańców miejscowości. Przebudowa drogi w znacznym stopniu poprawi komfort poruszania się po tej okolicy, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego oraz niewątpliwie wpłynie na poprawę estetyki Gminy Łęczyca.

źródło: UG Łęczyca