wersja testowa serwisu
  • Restauracja
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca

Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Popień zakończona. Inwestycja kosztowała ponad 700 tysięcy złotych

5b
fot. Urząd Gminy Rogów

Gmina Rogów zakończyła realizację zadania, przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Popień. Zadanie to zrealizowane było przy współfinansowaniu z Powiatem Brzezińskim oraz otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Łódzkiego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

W ramach prac wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 995 metrów, oraz poszerzona do szerokości 5,50 metra. Wykonywane zostały pobocza oraz zjazdy na posesje. Dodatkowo poprawione jest odwodnienie drogi poprzez wymianę dwóch starych przepustów oraz odtworzenie rowów odwadniających.

Ogólny koszt inwestycji to 723 000,67 złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50% kosztów kwalifikowanych tj. 361 500,00 złotych. Pozostała kwota jest współfinansowana przez Gminę Rogów i Powiat Brzeziński.

źródło: UG Rogów

Zobacz zdjęcia: