wersja testowa serwisu
  • Wybory Prezydenckie 2020 - Urząd Marszałkowski w Łodzi - II tura
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • Restauracja
  • BHP Łęczyca

Przebudowy dróg w Radomsku i gminie Wolbórz dofinansowane z pieniędzy unijnych

STA_6933
fot. Adam Staśkiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego dofinansuje z pieniędzy unijnych remont i przebudowę dróg na terenie gminy Wolbórz i Radomska. W piątek (29 maja) wicemarszałek Zbigniew Ziemba podpisał umowy z przedstawicielami tych dwóch samorządów.

Gmina Wolbórz otrzyma dofinansowanie na modernizację i rozbudowę drogi powiatowej Piotrków – Golesze – Godaszewice, na odcinku: węzeł Studzianki – Golesze Duże. Koszt całkowity inwestycji wynosi ponad 10 mln 250 tys. zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego to ponad 8 mln 700 tys. zł.

- Umowa, którą dziś podpisaliśmy pozwoli zrealizować bardzo ważną inwestycję - mówi wicemarszałek Zbigniew Ziemba. - Droga powiatowa będzie realizowana przy wykorzystaniu możliwości, zasobu, sił, środków i potencjału gminy Wolbórz. Jest to dobry przykład współpracy samorządu gminnego i powiatowego oraz władz wojewódzkich. Nie mam wątpliwości, że mieszkańcy gminy Wolbórz i powiatu piotrkowskiego znacząco skorzystają na tej inwestycji – dodaje wicemarszałek Ziemba.

Przeznaczona do modernizacji droga o długości blisko 5 km jest wąska, a zniszczona nawierzchnia i pobocza stwarzają poważne zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego.

- Dla naszego samorządu jest to ogromnie ważna inwestycja - mówi Andrzej Jaros, burmistrz Wolborza. - Miasto i gmina Wolbórz jest przecięta trasą S-8. Wokół niej przygotowujemy tereny inwestycyjne. Droga, którą będziemy rozbudowywać, łączy się właśnie z trasą S-8. Docelowo zostanie ona przeznaczona dla ruchu samochodów ciężarowych, dojeżdżających do centrów logistycznych i węzła Studzianki.

Gmina Radomsko otrzyma dofinansowanie na rozbudowę ulicy Stolarzy w samym Radomsku. Jest to droga w strefie przemysłowej.

- Strefa przemysłowa w Radomsku jest duża, liczy 140 ha. Dzięki rozbudowie ul. Stolarzy w kierunku miasta otworzą się nowe treny inwestycyjne i 10 ha gruntu, które mogą być przeznaczone dla kolejnych inwestorów – mówi Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

Wartość projektu to ponad 3 mln zł, z czego ponad 2 mln zł, to wysokość dotacji, jaką samorząd Radomska pozyskał za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z RPO.

- Dzięki podpisanej umowie, potencjał gospodarczy regionu będzie silniejszy – mówi Zbigniew Ziemba wicemarszałek województwa. - Kolejna strefa przemysłowa w Radomsku otworzy nowe możliwości dzięki tej inwestycji.

W ramach tego projektu gmina Radomsko przewiduje także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

źródło: Urząd Marszałkowski w Łodzi (bg)