Przed nami inauguracja Grodziska w Tumie! Zaplanowano wiele atrakcji, w tym walki rycerskie i średniowieczną wioskę. Na scenie wystąpi Cleo!

Przed nami inauguracja Grodziska w Tumie! Zaplanowano wiele atrakcji, w tym walki rycerskie i średniowieczną wioskę. Na scenie wystąpi Cleo!

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber zaprasza mieszkańców na Piknik Województwa Łódzkiego - Historia z Funduszami Europejskimi, który odbędzie się w Tumie (gm. Góra Św. Małgorzaty). Wydarzenie odbędzie się w piątek (22 kwietnia).

Podczas Pikniku na odwiedzających czeka wiele atrakcji: animacje i zabawy dla dzieci, gra terenowa, poczęstunek od Kół Gospodyń Wiejskich, występy lokalnych zespołów. Na odwiedzających czekać będą średniowieczni rycerze, walki i pokazy walk, średniowieczna wioska. W wiosce rzemieślnika toczyć będzie się życie słowiańskich mieszkańców, zaprezentujemy rzemiosła dawne, osadzone w realiach epoki. 

Odwiedzający zobaczą: warsztat powroźnika z możliwością ukręcenia liny, warsztat biżuterii średniowiecznej, warsztaty tkackie z przędzeniem nici, tkaniem ręcznym, warsztat kowalski, warsztat wojenny, garncarza, wikliniarza, rogownika. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w warsztatach i odczuć, co znaczyła praca średniowiecznego rzemieślnika.

Początek pikniku planowany jest na godzinę 16:00. Wtedy, po Mszy Świętej w Archikolegiacie w Tumie (godz. 15:00), rozpocznie się formowanie korowodu, który przemaszeruje na Grodzisko, które następnie zostanie oficjalnie otwarte. W tym samym czasie na scenie rozpoczną się występy artystyczne lokalnych szkół, orkiestr i kapel. Gwiazdą wieczoru będzie Cleo, której występ planowany jest na godzinę 20:30.

Plan rozmieszczenia punktów z atrakcjami: 

Jest to wynik projektu pn." Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej". Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej. Projekt Województwa Łódzkiego, który został zrealizowany w partnerstwie z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi oraz Powiatem Łęczyckim.

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa kulturowego ziemi łęczyckiej. Jego uzyskanie będzie możliwe dzięki realizacji następujących celów pośrednich:

  • Rozwój oferty turystycznej województwa łódzkiego dzięki udostępnieniu zrekonstruowanego średniowiecznego grodziska w Tumie w ramach Centralnego Łuku Turystycznego;
  • Poprawa dostępu do dziedzictwa kulturowego związana z historią Państwa Polskiego, dzięki poprawie infrastruktury towarzyszącej obiektom turystycznym w Tumie i Kwiatkówku;
  • Zwiększenie ruchu turystycznego w ramach ziemi łęczyckiej dzięki odnowieniu i wydłużeniu szlaków turystycznych;

Prace objęły m.in.:

  • Częściową rekonstrukcję średniowiecznego grodziska w Tumie na cele turystyczne poprzez budowę wałów z budynkiem bramy wjazdowej, budowę przedpola z pomostem i fosą, zabudowę wnętrza grodziska z wieżą i studnią łącznie z zabrukowaniem nawierzchni z kamieni polnych,
  • zagospodarowanie terenu i przygotowanie szlaku turystycznego wokół grodziska ( drogi dojazdowe do grodziska, parking, kładki i pomosty łączące grodzisko z ze skansenem „Łęczycka Zagroda Chłopska", makieta zrekonstruowanego grodziska).

Całkowita wartość projektu: 11 948 540,76 zł. Kwota dofinansowania: 7 362 700,00 zł.