wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • EKO-GAZ Łęczyca

Przed wylotem sprawdź ważność dowodu osobistego

13-182487

W miniony weekend funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie nie zezwolili na wylot z kraju dwóm Polkom. Przyczyną braku zgody na opuszczenie kraju były unieważnione dowody osobiste przez organ wydający ze względu na zmianę danych.

Rozpoczął się sezon wakacyjny, a wraz z nim wyjazdy zagraniczne na wyczekiwane wakacje. Szkoda, aby takie plany wyjazdowe pokrzyżował – tak jak to się stało w przypadku dwóch pasażerek - nieważny dokument. Kobiety po zmianie swoich danych nie wrobiły sobie nowych dowodów osobistych, dlatego nie zezwolono im na przekroczenie granicy na wyjazd do Bułgarii.

Przypominamy…

W związku z zeszłoroczną nowelizacją Ustawy o dowodach osobistych, zakres sprawdzeń dokonywanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w bazach danych został poszerzony o Rejestr Dowodów Osobistych (RDO). Funkcjonariusze Straży Granicznej mają obowiązek zatrzymywania dokumentów widniejących w Rejestrze Dowodów Osobistych jako utracone, jak również nie zezwolić na wylot z kraju obywatelom Polski posługującym się unieważnionymi dowodami osobistymi.

Od tego czasu funkcjonariusze Straży Granicznej weryfikują w rejestrze każdy dowód osobisty okazany do kontroli granicznej. Jeśli funkcjonariusz stwierdzi nieważność dowodu osobistego podczas odprawy granicznej, jego posiadacz nie uzyska zgody na wyjazd z Polski, chyba że będzie posiadał inny, ważny dokument uprawniający do przekroczenia granicy - paszport. Z kolei dowody widniejące w rejestrze jako utracone w wyniku kradzieży czy zagubienia są przez funkcjonariuszy zatrzymywane.

Rejestr Dowodów Osobistych jest to centralny rejestr teleinformatyczny do prowadzenia spraw związanych z wydawaniem i unieważnianiem dowodów osobistych.

Dlatego apelujemy do podróżnych, aby przed wybraniem się w podróż zagraniczną, upewnili się czy ich dowód osobisty nie został unieważniony. Takiego sprawdzenia można dokonać poprzez stronę internetową Ministerstwa Cyfryzacji. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego. Szczegóły pod linkiem: https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane-osobowe/sprawdz-czy-dowod-jest-uniewazniony.

Warto pamiętać, że …

  • W sytuacji stwierdzenia, podczas kontroli granicznej, braku ważnego dowodu osobistego, możliwe jest opuszczenie strefy Schengen na podstawie ważnego paszportu.
  • Zatrzymanie przez funkcjonariuszy unieważnionego dowodu osobistego, może mieć miejsce nie tylko podczas przekraczania granicy, ale też w trakcie legitymowania czy kontroli ruchu drogowego.
  • Przed planowaną podróżą zagraniczną, warto upewnić się czy nasz dowód osobisty nie został unieważniony, nie tylko poprzez sprawdzenie daty ważności dokumentu.

źródło: Nadwiślański Oddział Straży granicznej