wersja testowa serwisu

Przedszkole nr 4 realizuje Program Edukacji Ekologicznej „Oszczędzasz, segregujesz, Ziemię czystą zyskujesz”

Przedszkole-nr-4

W Przedszkolu nr 4 w Łęczycy w bieżącym roku szkolnym realizowane jest zadanie: Program Edukacji Ekologicznej „Oszczędzasz, segregujesz, Ziemię czystą zyskujesz" z dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Obszar priorytetowy: Racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu
Wartość ogólna zadania:
39 216 zł
Kwota dotacji przyznana przez WFOŚiGW w Łodzi:
34 916 zł
Termin realizacji zadania:
01.09.2020 r. – 30.06.2021 r.

Projekt skierowany jest do dzieci 3-6 letnich. Zakłada też szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym: rodzicami, społecznością przedszkolną, mieszkańcami osiedla, lokalnymi zakładami pracy. Głównym celem projektu jest osiągnięcie bardzo ważnego dzisiaj zadania edukacji ekologicznej jakim jest zmiana przyzwyczajeń i nawyków odnośnie ochrony środowiska naturalnego u dzieci i dorosłych – gospodarka odpadami. Uświadomienie i ukazanie zależności i wpływu naszych zachowań na przyszłą jakość życia na Ziemi, nauka racjonalnego gospodarowania odpadami i racjonalnego korzystania z zasobów natury.

Zakres projektu obejmuje:

  • Zakup pomocy dydaktycznych (gry mobilne i edukacyjne, układanki, puzzle, tablice edukacyjne, stroje teatralne).
  • Cykliczne zajęcia edukacyjne przyrodniczo-ekologiczne.
  • Imprezy i akcje dla środowiska lokalnego: happening ulicami miasta, piknik rodzinny, zbiórkę surowców wtórnych, organizację wystaw tematycznych, przygotowanie przedstawienia teatralnego.
  • Wycieczki ekologiczne, warsztaty stacjonarne i terenowe, konkursy ekologiczne.

źródło: UM Łęczyca