Przemysław Błaszczyk Pełnomocnikiem Okręgowym PiS. Powołanie wręczył mu Jarosław Kaczyński

CF179494-22A5-4BDB-950C-82F1D10C4D40
fot. Przemysław Błaszczyk/facebook

Senator RP Przemysław Błaszczyk został powołany Pełnomocnikiem Okręgowym Prawa i Sprawiedliwości.

- Dziś odebrałem z rąk Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego powołanie na pełnomocnika PIS w moim okręgu nr 25. Dziękuję za zaufanie. Zapraszam do współpracy - napisał w mediach społecznościowych Przemysław Błaszczyk.

Okręg numer 25 obejmuje powiaty kutnowski, łęczycki, poddębicki i łowicki. Kim jest Pełnomocnik Okręgowy?

- Pełnomocnik Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości posiada uprawnienia Prezesa Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości oraz Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości, jedynie z wyłączeniem art. 6 ust. 2 Statutu PiS - czytamy w decyzji Prezesa PiS.

Art. 6 ust. 2 Statutu PiS mówi: „Skreślenia członka z listy członków PiS dokonuje w drodze uchwały Zarząd Okręgowy PiS z chwilą stwierdzenia utraty członkostwa. Od powyższej uchwały przysługuje odwołanie do Komitetu Politycznego w terminie 7 dni od dnia doręczenia uchwały."