Pszczelarze Ziemi Żywieckiej odwiedzili Zakład Karny w Garbalinie

0_0_2100_1575_resize_6c23f1144399b2f20f0d11f2b795e0e5f372dbc_20230913-063634_1
fot. ZK w Garbalinie

Zakład Karny w Garbalinie gościł grupę Pszczelarzy Ziemi Żywieckiej. Goście zainteresowani byli prowadzonym przez funkcjonariuszy programem resocjalizacji "Pasieki w pasiakach".

Spotkanie z Pszczelarzami Ziemi Żywieckiej odbyło się w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Zakładem Karny w Garbalinie a Stowarzyszeniem Pszczelarzy Ziemi Łęczyckiej.

W trakcie tej wyjątkowej wizyty funkcjonariusze przybliżyli gościom założenia programu resocjalizacji "Pasieki w Pasiakach", którego głównym celem jest kształtowanie wśród osób pozbawionych wolności postaw akceptowalnych społecznie oraz przeciwdziałanie prizonizacji, uświadomienie osadzonym ważności roli owadów zapylających w środowisku naturalnym a także kształtowanie nawyku systematycznej pracy, pozwalającej na pozyskiwanie źródeł utrzymania oraz wzbudzenie nowych zainteresowań a nawet pasji życiowej.

Ponadto spotkanie było okazją do zapoznania gości z zadaniami i uprawnieniami Służby Więziennej.

źródło: ZK w Garbalinie

Zobacz zdjęcia: