wersja testowa serwisu
 • EKO-GAZ Łęczyca
 • BHP Łęczyca

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w Urzędzie Miejskim w Łęczycy

urzad-miejski-w-leczycy

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Siedziba znajduje się w pokoju 46 A (III piętro). Poniżej podajemy informację dotyczącą lipcowych dyżurów.

 • 07.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00
 • 29.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 16.00-18.00

Podczas dyżuru kontakt telefoniczny. Dyżur pełni Pani Izabela Matuszewska – specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 514-591-724

 • 14.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00
 • 28.07.2020 r. (wtorek) w godzinach 15.00-17.00

Podczas dyżuru kontakt telefoniczny. Dyżur pełni Pan Krzysztof Razik – specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 725-111-184.

źródło: UM Łęczyca