Radni odwiedzili schronisko w Jasionce. Jaki był cel wizyty?

302511330_8198356920175165_8019301419587486504_n
fot. UM Łęczyca

Wczoraj (29 sierpnia) delegacja Radnych Miejskich, którą tworzyli: Zofia Wodzyńska, Karol Zieliński, Andrzej Domagała, Magdalena Koperska i Zbigniew Lizak w towarzystwie pani Sekretarz Elżbiety Wencel odwiedziła Schronisko i Hotel dla Zwierząt w Jasionce. Wizyta ma związek z poszukiwaniem optymalnego rozwiązania dotyczącego konieczności modernizacji łęczyckiego schroniska.

W styczniu bieżącego roku zostało wydane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt. Nakłada ono dodatkowe wymogi dla podmiotów prowadzących schronisko. W tym przypadku jest to Miasto Łęczyca, w którego imieniu schroniskiem zarządza Jednostka Budżetowa „Zieleń Miejska".

Rozporządzenie zakłada szereg modernizacji wymagających znacznych nakładów finansowych. Wśród wymagań znajdują się m.in. utworzenie pomieszczenia przeznaczonego do wykonywania podstawowych zabiegów leczniczych, a także wyodrębnienia kilku innych pomieszczeń, w tym wyposażenia schronisko w urządzenie chłodnicze oraz miejsca przeznaczonego do przechowywania produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych. Ponadto, rozporządzenie nakłada obowiązek zapewnienia całodobowej opieki sprawowanej przez przeszkoloną osobę.

Oznacza to, że spełnienie wymogów Rozporządzenia, które wejdzie w życie w styczniu przyszłego roku, jest nie lada wyzwaniem finansowym. W związku z tym rozważane są różne scenariusze, w tym podpisanie umowy z innym schroniskiem na świadczenie usług w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu miasta.

Jednym z blisko zlokalizowanych schronisk jest Schronisko i Hotel dla Zwierząt w Jasionce, dlatego też Radni Miejscy udali się na miejsce, aby przyjrzeć się ofercie schroniska i warunkom, w jakich przebywają bezdomne zwierzęta.

Schronisko w Jasionce funkcjonuje od 5 lat i spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu – jest czynne całodobowo, temperatura w boksach jest dostosowywana do warunków pogodowych panujących na zewnątrz, pomieszczenia są klimatyzowane. Ponadto na wyposażeniu znajduje się sala zabiegowa – szpital oraz pokój pooperacyjny pod czujnym okiem 3 lekarzy (w tym chirurga) oraz 2 techników. Na tę chwilę w schronisku przebywa ok. 250 zwierząt i opiekę nad nim sprawuje zespół pracujący na 3 zmiany. Placówka jest otwarta na wolontariat – działają w nim zarówno osoby prywatne, jak i stowarzyszenia oraz szkoły. Na współpracę z podmiotem zdecydowało się 11 samorządów.

Pod koniec lipca schronisko odwiedził Burmistrz Paweł Kulesza. Zarówno wizyta Burmistrza, jak i poniedziałkowa wizyta Radnych Miejskich związane są z możliwością obejrzenia obiektu, który spełnia wymogi Rozporządzenia. Działania te mają na celu „podejrzenia" z bliska wprowadzonych rozwiązań i nie są związane z decyzją o zamknięciu łęczyckiego schroniska.

Do tego długa droga, ponieważ, gdyby miał spełnić się czarny scenariusz i łęczyckie schronisko by zamknięto, potrzebna jest do tego stosowna Uchwała Rady Miejskiej. Po niej konieczne jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy, który realizowałby zadania miasta z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, co nie jest równoznaczne z wyborem Schroniska i Hotelu dla Zwierząt w Jasionce.

źródło: UM Łęczyca