wersja testowa serwisu

​"Raw – Rail Action Week”- za nami akcja policji i Straży Ochrony Kolei

​"Raw – Rail Action Week”- za nami akcja policji i Straży Ochrony Kolei
fot. KPP w Łęczycy

Od 6 do 13 września 2021 roku policjanci z łęczyckiej komendy wspólnie ze strażnikami ochrony kolei wzięli udział w akcji ,,Raw – Rail Action Week". Jej głównym celem była kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na obszarach kolejowych oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia.

"Raw – Rail Action Week" to skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL, które mają na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei. Podczas tygodniowych wspólnych działań policjanci i strażnicy ochrony kolei na terenie powiatu łęczyckiego zwracali uwagę przede wszystkim na zjawiska uszkadzania lub niszczenia infrastruktury kolejowej oraz przeciwdziałanie kradzieżom. Szczególnym nadzorem objęli wyremontowaną linie kolejową wraz z infrastrukturą peronów na dworcu w Łęczycy.

źródło: KPP w Łęczycy