wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja

Reaktywacja porozumienia pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie i TMZŁ w Łęczycy

0_0_807_323_resize_312c869a716388f91afe082c3013a7ac85742b60
fot. Zakład Karny w Garbalinie

Na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie reaktywowane zostało porozumienie dotyczące kontynuacji współpracy pomiędzy Zakładem Karnym w Garbalinie, a Towarzystwem Miłośników Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy.

Reaktywowane porozumienie skupiać się będzie na działalności propagującej wspólne przedsięwzięcia, a głównymi obszarami współpracy będzie aktywność społeczna, kulturalno - oświatowa oraz edukacyjna, skierowana do osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Garbalinie.

- Nasza jednostka penitencjarna będzie także promowała i wspierała lokalne inicjatywy, podejmowane przez członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej - informuje kpt. Adam Kowalski.

Podpisy pod dzisiejszym porozumieniem, z ramienia TMZŁ w Łęczycy, złożyła aktualna Prezes p. Monika Kupis – Borkowska, a pułkownik Grzegorz Tomaszewski jako dowodzący Zakładem Karnym w Garbalinie.

- Należy w tym miejscu wspomnieć, iż współpraca naszego zakładu karnego z łęczyckim towarzystwem, datowana jest od roku 2009. Podpisy pod pierwszym porozumieniem o obopólnej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami złożyli, Otylia Kokocińska - ówczesna charyzmatyczna prezes TMZŁ oraz były dyrektor jednostki penitencjarnej w Garbalinie - pułkownik Ryszard Paradowski - przypomina Adam Kowalski.

W kolejnych latach po przejęciu przysłowiowej pałeczki w przewodniczeniu zarządowi łęczyckiego towarzystwa, współpracowano z nie mniej charyzmatyczną i oddaną sprawie zachowania dla potomnych pamięci o historii ziemi łęczyckiej – śp. Prezes Lucyną Sztompką. Niestety niespodziewana tragedia życiowa Prezes Sztompki przerwała dalszą współpracę.

- Dzięki dzisiejszemu odnowieniu porozumienia, liczymy na kontynuację dalszej owocnej współpracy pomiędzy naszymi instytucjami, co miejmy nadzieję, w najbliższej przyszłości przełoży się na kolejne możliwości kształtowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej oraz stworzy odpowiednie warunki do kształtowania procesu resocjalizacji naszych osadzonych - dodaje kpt. Adam Kowalski.