wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • EKO-GAZ Łęczyca

Rekrutacja na semestr jesienny w Prywatnej Szkole Policealnej LOGOS

lekarz-stetoskop
Naszym zadaniem jest kształcić profesjonalna kadrę medyczną w przyjaznej atmosferze. Naszą szkołę opuścili właśnie tegoroczni absolwenci, którzy zakończyli edukację egzaminami prowadzonymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie. Serdecznie im gratulujemy!

Chcesz uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód? Prywatna Szkoła Policealna LOGOS w Łęczycy, prowadzi rekrutację na semestr jesienny na kierunki medyczne.

  • Opiekun medyczny - świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.
  • Technik masażysta z elementami fizjoterapii.
  • Terapeuta zajęciowy.
  • Higienistka stomatologiczna.
  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ze szczegółową ofertą można się zapoznać na naszej stronie internetowej: https://www.elogos.com.pl/.

Naukę w naszej szkole może rozpocząć każdy, kto posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej. Nie wymagamy matury!

Nauka u nas jest bezpłatna !

Zapraszamy!

Zapisy w sekretariacie szkoły „LOGOS": Łęczyca, ul. Przedrynek 8, piętro II, pok. 3.16, tel. 530389770